i HARRY'S WEGNUMMERS
(2016-03e)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>

P1220419ss1bisss1 1. P1220419ss1bisss1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS1bis SS1
⇈top⇈

P1220420sp45 2. P1220420sp45
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SP45
⇈top⇈

P1220422e840nietss1a12e80 3. P1220422e840nietss1a12e80
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E840 SS1 A12 E80
Het E-nummer E840 ontbreekt geheel op het vasteland.

⇈top⇈

P1220423e840niet 4. P1220423e840niet
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E840
⇈top⇈

P1220424a12 5. P1220424a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A12
⇈top⇈

P1220428ss1huis 6. P1220428ss1huis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS1
⇈top⇈

P1220429ss1huis 7. P1220429ss1huis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS1
⇈top⇈

P1220430a91spa12 8. P1220430a91spa12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220433sp1a 9. P1220433sp1a
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SP1
⇈top⇈

P1220437fiumicino 10. P1220437fiumicino
Foto gemaakt in maart 2016
Fiumicino

⇈top⇈

P1220442ss296 11. P1220442ss296
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS296
⇈top⇈

P1220443ss8bis 12. P1220443ss8bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS8bis
⇈top⇈

P1220445agrass8bis 13. P1220445agrass8bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA SS8bis
⇈top⇈

P1220446ss148e80a12e35a1e45a24 14. P1220446ss148e80a12e35a1e45a24
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS148 E80 A12 E35 A1 E45 A24
⇈top⇈

P1220450ss1 15. P1220450ss1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS1
⇈top⇈

P1220451ss1 16. P1220451ss1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS1
⇈top⇈

P1220452agra 17. P1220452agra
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA
⇈top⇈

P1220454agra 18. P1220454agra
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA
⇈top⇈

P1220455ss8ss8bisa91e80a12ss1 19. P1220455ss8ss8bisa91e80a12ss1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS8 SS8bis A91 E80 A12 SS1
⇈top⇈

P1220456e35a1ss1e70a12 20. P1220456e35a1ss1e70a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12
E70 is fout, verderop staat terecht E80.

⇈top⇈

P1220458e35a1ss1e80a12 21. P1220458e35a1ss1e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E80 A12
⇈top⇈

P1220460ss4e35a1ss1e80a12 22. P1220460ss4e35a1ss1e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS4 E35 A1 SS1 E80 A12
⇈top⇈

P1220461e35a1ss3ss4ss1ss2e80a12 23. P1220461e35a1ss3ss4ss1ss2e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS3 SS4 SS1 SS2 E80 A12
⇈top⇈

P1220462e35a1ss1a91a12 24. P1220462e35a1ss1a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 A91 A12
⇈top⇈

P1220465agrass1ss2ss2bis 25. P1220465agrass1ss2ss2bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA SS1 SS2 SS2bis
⇈top⇈

P1220466agrass1ss2ss2bise35a1 26. P1220466agrass1ss2ss2bise35a1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA SS1 SS2 SS2bis E35 A1
⇈top⇈

P1220467ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12 27. P1220467ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS4 E35 A1 E80 A24 SS2 SS2bis SS3 SS1 A12
⇈top⇈

P1220468ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12 28. P1220468ss4e35a1e80a24ss2ss2bisss3ss1a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS4 E35 A1 E80 A24 SS2 SS2bis SS3 SS1 A12
⇈top⇈

P1220470e35a1e80a24ss4ss2ss2bisss3 29. P1220470e35a1e80a24ss4ss2ss2bisss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 E80 A24 SS4 SS2 SS2bis SS3
⇈top⇈

P1220472ss2 30. P1220472ss2
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS2
⇈top⇈

P1220473e45a1e80a24ss2bisss3ss4ss2 31. P1220473e45a1e80a24ss2bisss3ss4ss2
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS2bis SS3 SS4 SS2
⇈top⇈

P1220474e45a1e80a24ss2ss3 32. P1220474e45a1e80a24ss2ss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS2 SS3
⇈top⇈

P1220475e45a1e80a24ss2bisss3ss4ss2 33. P1220475e45a1e80a24ss2bisss3ss4ss2
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 SS4 SS2 E80 A24 SS2bis SS3
⇈top⇈

P1220476ss2ss2bisss3 34. P1220476ss2ss2bisss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS2 SS2bis SS3
⇈top⇈

P1220477e45a1ss2ss2bisss3 35. P1220477e45a1ss2ss2bisss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 SS2 SS2bis SS3
⇈top⇈

P1220478e45a1e80a24ss3ss4ss5ss2ss2bis 36. P1220478e45a1e80a24ss3ss4ss5ss2ss2bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS3 SS4 SS5 SS2 SS2bis
⇈top⇈

P1220479ss2ss2bisss3ss4e45a1 37. P1220479ss2ss2bisss3ss4e45a1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS2 SS2bis SS3 SS4 E45 A1
⇈top⇈

P1220480ss3ss4e45a1ss2ss2bis 38. P1220480ss3ss4e45a1ss2ss2bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS3 SS4 E45 A1 SS2 SS2bis
⇈top⇈

P1220482e45a1e80a24ss3ss4ss2bisss2 39. P1220482e45a1e80a24ss3ss4ss2bisss2
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS3 SS4 SS2bis SS2
⇈top⇈

P1220483e45a1e80a24e35spss5ss3ss4ss2bis 40. P1220483e45a1e80a24e35spss5ss3ss4ss2bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 E35 SS5 SS3 SS4 SS2bis
⇈top⇈

P1220484ss2bis 41. P1220484ss2bis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS2bis
⇈top⇈

P1220485e80a24spss4e35e45a1ss3 42. P1220485e80a24spss4e35e45a1ss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A24 SS4 E35 E45 A1 SS3
⇈top⇈

P1220486e80a24spss4e35e45a1ss3 43. P1220486e80a24spss4e35e45a1ss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A24 SS4 E35 E45 A1 SS3
⇈top⇈

P1220487ss4e45a1ss3 44. P1220487ss4e45a1ss3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS4 E45 A1 SS3
⇈top⇈

P1220488e45a1e80a24ss4 45. P1220488e45a1e80a24ss4
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS4
⇈top⇈

P1220489e45a1e80a24ss4 46. P1220489e45a1e80a24ss4
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS4
⇈top⇈

P1220490e45a1e80a24ss4 47. P1220490e45a1e80a24ss4
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E80 A24 SS4
⇈top⇈

P1220491tangezialeest 48. P1220491tangezialeest
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: DIV
⇈top⇈

P1220492tangezialeest 49. P1220492tangezialeest
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: DIV
⇈top⇈

P1220493tangezialeest 50. P1220493tangezialeest
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: DIV
⇈top⇈

P1220494tangezialeest 51. P1220494tangezialeest
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: DIV
⇈top⇈

P1220495tangezialeest 52. P1220495tangezialeest
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: DIV
⇈top⇈

P1220498ss215ss7 53. P1220498ss215ss7
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS215 SS7
⇈top⇈

P1220499ss217 54. P1220499ss217
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS217
⇈top⇈

P1220501sr7dirss7 55. P1220501sr7dirss7
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS7dir/A SS7
⇈top⇈

P1220502agra 56. P1220502agra
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA
⇈top⇈

P1220503ss148ss215 57. P1220503ss148ss215
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS148 SS215
⇈top⇈

P1220504ss148ss215 58. P1220504ss148ss215
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS148 SS215
⇈top⇈

P1220505ss215ss6 59. P1220505ss215ss6
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS215 SS6
⇈top⇈

P1220506e80a25a24ss5e45a1ss511ss215 60. P1220506e80a25a24ss5e45a1ss511ss215
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A25 A24 SS5 E45 A1 SS511 SS215
⇈top⇈

P1220507e80a25a24ss5e45a1ss511ss215 61. P1220507e80a25a24ss5e45a1ss511ss215
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A25 A24 SS5 E45 A1 SS511 SS215
⇈top⇈

P1220509ss148e80a12 62. P1220509ss148e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS148 E80 A12
⇈top⇈

P1220510ss148e80a12ss1 63. P1220510ss148e80a12ss1
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS148 E80 A12 SS1
⇈top⇈

P1220512e35a1ss1e80a12sp 64. P1220512e35a1ss1e80a12sp
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E80 A12
⇈top⇈

P1220514e35a1ss1e70a12ss148 65. P1220514e35a1ss1e70a12ss148
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS148
⇈top⇈

P1220515e35a1ss1e70a12ss148 66. P1220515e35a1ss1e70a12ss148
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS148
⇈top⇈

P1220516e35a1ss1e70a12ss8ss8bisss148 67. P1220516e35a1ss1e70a12ss8ss8bisss148
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12 SS8 SS8bis SS148
⇈top⇈

P1220519e35a1ss1e70a12 68. P1220519e35a1ss1e70a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E35 A1 SS1 E70 A12
⇈top⇈

P1220526a91a12 69. P1220526a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220527a91a12 70. P1220527a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220528a91a12 71. P1220528a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220529a12a91 72. P1220529a12a91
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A12 A91
⇈top⇈

P1220530a91a12 73. P1220530a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220531a91a12 74. P1220531a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220532e80a12 75. P1220532e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A12
⇈top⇈

P1220533e80a12 76. P1220533e80a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E80 A12
⇈top⇈

P1220535a91a12 77. P1220535a91a12
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91 A12
⇈top⇈

P1220536a91einde 78. P1220536a91einde
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91
⇈top⇈

P1220537ss296 79. P1220537ss296
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS296
⇈top⇈

P1220538a91 80. P1220538a91
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91
⇈top⇈

P1220539sr296 81. P1220539sr296
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS296
⇈top⇈

P1220540a91echt 82. P1220540a91echt
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A91
⇈top⇈

P1220541ss296 83. P1220541ss296
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS296
⇈top⇈

P1220552agrahuis 84. P1220552agrahuis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A90/GRA
⇈top⇈

P1220555e45a1e35e80a24a25 85. P1220555e45a1e35e80a24a25
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E35 E80 A24 A25
Dit is administratief de A1dir.

⇈top⇈

P1220556e45a1e35e80a24a25 86. P1220556e45a1e35e80a24a25
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E45 A1 E35 E80 A24 A25
⇈top⇈

P1220557sr155racc 87. P1220557sr155racc
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS155racc
⇈top⇈

P1220566a1mina 88. P1220566a1mina
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A1
⇈top⇈

P1220577anagni 89. P1220577anagni
Foto gemaakt in maart 2016
Anagni

⇈top⇈

P1220578a1ss214 90. P1220578a1ss214
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A1 SS214
⇈top⇈

P1220579ss6huis 91. P1220579ss6huis
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS6
⇈top⇈

P1220580sr6 92. P1220580sr6
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS6
⇈top⇈

P1220582e842e45a1a30a3a16e55a14 93. P1220582e842e45a1a30a3a16e55a14
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E842 E45 A1 A30 A3 A16 E55 A14
Let op de A1, die is ergens overheen geplakt. Kennelijk stamt het bord nog van voor de omnummering van A2 naar A1.

⇈top⇈

P1220586e842a30a16e55a14 94. P1220586e842a30a16e55a14
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E842 A30 A16 E55 A14
⇈top⇈

P1220588a30 95. P1220588a30
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A30
⇈top⇈

P1220590ss18 96. P1220590ss18
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: SS18
⇈top⇈

P1220591e841e45a3 97. P1220591e841e45a3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E841 E45 A3
⇈top⇈

P1220595e841e45a3 98. P1220595e841e45a3
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: E841 E45 A3
⇈top⇈

P1220598raccordosaav 99. P1220598raccordosaav
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: RA2
⇈top⇈

P1220600a3e45ss18 100. P1220600a3e45ss18
Foto gemaakt in maart 2016
Op de foto: A3 E45 SS18
⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2024-03-11) | Volgende pagina >>