i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (Categorieën)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>

Categorieën NBA-borden

Ik heb geprobeerd de borden op de foto's in te delen in NBA-categorieën. Deze worden aangeduid met een letter in de overzichten.

Let-
ter
Aantal Omschrijving RWS (*) Pijlen Een pijl
symboliseert
Afst (*) Komt voor bij (*) Bijzonderheden

a1372 aankondiging Aankondigingsbord geen ja knp/afrit/vzp Kondigt soms 2 of 3 punten aan
t39 tanken Aankondigingsbord geen ja vzp Enkele kilometers voor een tankstation
s702 service Servicebord of Routebord geen nee knp/afrit Bij knp alleen "route"
O95 open Servicebord geen ja vzp Met openingstijden
v1004 vork Voorwegwijzer krom rijbaan ja knp/afrit
V327 vooraankondiging Voorwegwijzer krom rijstrook ja knp/afrit/vzp Vaak portaalborden
h37 halve vork Voorwegwijzer krom rijbaan in 1 richting ja knp/afrit Meestal met een contourpijl in 1 richting
w38 witte vork Voorwegwijzer krom rijbaan ja knp Vaak met genummerde industrieterreinen
u1192 uitsmijter Besliswegwijzer schuin rijstrook nee knp/afrit/vzp Alleen de afslaande richting aangegeven
U489 uitsmijter met
alle richtingen
Besliswegwijzer schuin rijstrook nee knp/afrit/vzp Vaak portaalborden
A10 achter ?? verticaal / horizontaal rijbaan nee knp Verkeer moet vóór het bord afslaan
k509 afstanden Doelenbord geen nee knp/afrit Soms pas bij een eerstvolgende vzp

G18 geen wegwijzer
g2663 geen NBA
x1205 (nog) geen
categorie
bepaald
10702 Totaal

(*)
Afst = Afstandsaanduiding tot beslispunt (= het bewegwijzeringstechnische nulpunt).
knp = knooppunt.
vzp = verzorgingsplaats.
RWS = Termen die Rijkswaterstaat zelf hanteert (bron: R. Walhout).

Nadere uitleg over termen van RWS:

Aankondigingsbord: bij verzorgingsplaatsen staat de aankondiging op 3 km of 1500m. HF: deze noem ik anders omdat de naam van de verzorgingsplaats niet op het bord staat.

Voorwegwijzer: bij naast de weg of boven de vluchtstrook geplaatste voorwegwijzers geeft de pijl rijrichtinginformatie op rijbaanniveau. Op borden naast de weg of boven de vluchtstrook wordt naast het wegnummer ook de eerstvolgende afritnaam genoemd. In plaats daarvan kan ook een knooppuntnaam worden getoond. Op rijstrookpanelen boven de rijstroken (doorgaans bij knooppunten geplaatst) wordt niet de eerstvolgende afritnaam getoond, maar bestemmingen die ook op de Doelenborden voorkomen.
Bij verzorgingsplaatse staan voorwegwijzers op 1200m en 600m; hierop staan de VZP-naam en pictogrammen van de voorzieningen.

Besliswegwijzer: de borden geven in afgaande richting dezelfde informatie als de voorwegwijzers. Een besliswegwijzer staat op het bewegwijzeringstechnische nulpunt; zijnde de plaats waar de weggebruiker uiterlijk actie moet ondernemen voor de laatste rijstrookwisseling(en). Doorgaans is dit 200-300 meter stroomopwaarts van het fysieke puntstuk dat in-car systemen aangeven, maar bij weefvakken of een opdikking van het aantal uitrijstroken naar twee kan dat nog veel verder stroomopwaarts zijn.

Doelenbord: toont het wegnummer en de netwerkdoelen en hoofddoelen die kunnen worden bereikt door dit wegnummer te blijven volgen, alsmede de afstand tot die doelen in kilometers. Wanneer men in de nabijheid komt van een knooppunt, waar men voor een (of meerdere) doel(en) een andere snelweg moet tonen en/of men de weg afslaand moet verlaten, dan worden de betreffende doelen onder een streep geplaatst, achter het betreffende wegnummer. Het doelenbord wordt niet noodzakelijkerwijs na elke toerit getoond.

Servicebord: hierop worden bij een afrit lokale bestemmingen getoond. Serviceborden staan niet bij alle afritten, maar als ze er wel staan dan worden ze geplaatst waar dat het beste mogelijk is. Doorgaans zijn dat posities op 900 of 300 meter stroomopwaarts van de besliswegwijzer, maar het bord zelf toont geen afstand. Onder de lokale bestemmingen staat alleen het afritnummer dat men moet nemen.
Bij verzorgingsplaatsen staat er doorgaans een servicebord, met daarop informatie over openingstijden en de logo's van maximaal 5 exploitanten.

Routebord: soms is het noodzakelijk om informatie over een te volgen route te geven. Dit soort borden staat vaak bij knooppunten, maar kan ook elders voorkomen. HF: Omdat service- en route-informatie soms op 1 bord wordt geplaatst, noem ik beide service.

bw101-bord: voor 2005 werden bepaalde niet-weggebonden voorzieningen ook verwezen met een in tijd onbeperkt verwijzingsrecht. Als dit recht nog van toepassing is, worden dit soort bw101-bordjes geplaatst (1x per afrit en rijrichting), ter vervanging van de oude bewegwijzering. De term bw101 is een verwijzing naar de VNVF-bordcode.
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-06-20) | Volgende pagina >>