i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND (Verzorgingsplaatsen A50-A76)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
A50:01 Het Veen
A50:02 Kolthoorn
A50:03 De Brink
A50:04 De Somp
A50:06 De Slenk
A50:07 Weerbroek
A50:08 Ganzenven
A50:09 De Gagel
A50:10 Sonse Heide
A58:01 Kriekampen
A58:02 Kloosters
A58:03 Brehees
A58:04 Kerkeind
A58:05 Blaak
A58:06 Leikant
A58:07 Molenheide
A58:08 Raakeind
A58:09 Lage Aard
A58:10 Hooge Aard
A58:13 Hoezaar
A58:14 Mastpolder
A58:15 Spuitendonk
A58:16 Wouwse Tol Noord
A58:17 Wouwse Tol Zuid
A58:18 't Scheld
A58:19 Het Rak
A58:20 Vliete
A58:21 Voetpomp
A58:22 Vliedberg
A58:23 Selnisse
A58:24 Sloedam
A59:01 De Fendert
A59:04 Hespelaar
A59:05 Steelhoven
A59:06 't Vaerland
A59:07 Labbegat
A59:08 De Sprang
A59:09 De Lucht
A59:10 De Geffense Barrière
A67:01 Het Goor
A67:02 De Beerze
A67:03 Oeienbosch
A67:04 Meelakkers
A67:05 Oeijenbraak
A67:07 De Leysing
A67:08 De Slenk
A67:09 Deersels
A67:10 Venlose Heide
A73:01 Lokkant
A73:02 Hondsiep
A73:03 De Wuust
A73:04 Romeinse Put
A73:05 Hoog Vonderen
A73:06 Spik
A76:01 Tienbaan
A76:02 Langveld
A50:01 Het Veen
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC09424vzphetveen1.
Foto gemaakt in april 2020
Op de foto: A50:01
File: DSC09424vzphetveen
⇈top⇈
A50:02 Kolthoorn
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC03943vzpkolthoorn2.
Foto gemaakt in juli 2019
Op de foto: A50:02
File: DSC03943vzpkolthoorn
⇈top⇈
A50:03 De Brink
P1240798vzpdebrink3.
Foto gemaakt in mei 2016
Op de foto: A50:03
File: P1240798vzpdebrink
⇈top⇈
A50:04 De Somp
DSC00761vzpdesomp4.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A50:04
File: DSC00761vzpdesomp
⇈top⇈
A50:06 De Slenk
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01811vzpdeslenk5.
Foto gemaakt in augustus 2020
Op de foto: A50:06
File: DSC01811vzpdeslenk
⇈top⇈
A50:07 Weerbroek
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
weerbroek_11076.
Foto gemaakt in juli 2012
Op de foto: A50:07
File: weerbroek_1107
⇈top⇈
A50:08 Ganzenven
ganzenven_37177.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A50:08
File: ganzenven_3717
⇈top⇈
A50:09 De Gagel
degagel_30238.
Foto gemaakt in oktober 2012
Op de foto: A50:09
File: degagel_3023
⇈top⇈
A50:10 Sonse Heide
sonseheide_19629.
Foto gemaakt in februari 2011
Op de foto: A50:10
File: sonseheide_1962
⇈top⇈
sonseheide_196310.
Foto gemaakt in februari 2011
Op de foto: A50:10
File: sonseheide_1963
⇈top⇈
A58:01 Kriekampen
DSC07694vzpkriekampen11.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A58:01
File: DSC07694vzpkriekampen
⇈top⇈
A58:02 Kloosters
DSC07692vzpkloosters12.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A58:02
File: DSC07692vzpkloosters
⇈top⇈
A58:03 Brehees
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC08064a58wdebaars13.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A58:03
File: DSC08064a58wdebaars
⇈top⇈
A58:04 Kerkeind
DSC07688vzpkerkeind14.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A58:04
File: DSC07688vzpkerkeind
⇈top⇈
A58:05 Blaak
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC00959vzpblaak15.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A58:05
File: DSC00959vzpblaak
⇈top⇈
A58:06 Leikant
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC05169vzpleikant16.
Foto gemaakt in september 2020
Op de foto: A58:06
File: DSC05169vzpleikant
⇈top⇈
A58:07 Molenheide
DSC06078vzpmolenheide17.
Foto gemaakt in januari 2023
Op de foto: A58:07
File: DSC06078vzpmolenheide
⇈top⇈
molenheide_029218.
Foto gemaakt in mei 2012
Op de foto: A58:07
File: molenheide_0292
⇈top⇈
A58:08 Raakeind
raakeind_378319.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A58:08
File: raakeind_3783
⇈top⇈
A58:09 Lage Aard
lageaard_029320.
Foto gemaakt in mei 2012
Op de foto: A58:09
File: lageaard_0293
⇈top⇈
A58:10 Hooge Aard
hoogeaard_378021.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A58:10
File: hoogeaard_3780
⇈top⇈
A58:13 Hoezaar
DSC08943vzphoezaar22.
Foto gemaakt in juli 2020
Op de foto: A58:13
File: DSC08943vzphoezaar
⇈top⇈
A58:14 Mastpolder
mastpolder_056123.
Foto gemaakt in mei 2012
Op de foto: A58:14
File: mastpolder_0561
⇈top⇈
A58:15 Spuitendonk
spuitendonk_291924.
Foto gemaakt in september 2012
Op de foto: A58:15
File: spuitendonk_2919
⇈top⇈
A58:16 Wouwse Tol Noord
wouwsetolnoord_738725.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A58:16
File: wouwsetolnoord_7387
⇈top⇈
A58:17 Wouwse Tol Zuid
wouwsetolzuid_183826.
Foto gemaakt in februari 2011
Op de foto: A58:17
File: wouwsetolzuid_1838
⇈top⇈
A58:18 't Scheld
tscheld_345927.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A58:18
File: tscheld_3459
⇈top⇈
A58:19 Het Rak
hetrak_215228.
Foto gemaakt in maart 2011
Op de foto: A58:19
File: hetrak_2152
⇈top⇈
A58:20 Vliete
vliete_346529.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A58:20
File: vliete_3465
⇈top⇈
A58:21 Voetpomp
voetpomp_119730.
Foto gemaakt in november 2010
Op de foto: A58:21
File: voetpomp_1197
⇈top⇈
A58:22 Vliedberg
vliedberg_734331.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A58:22
File: vliedberg_7343
⇈top⇈
A58:23 Selnisse
selnisse_939632.
Foto gemaakt in april 2012
Op de foto: A58:23
File: selnisse_9396
⇈top⇈
A58:24 Sloedam
sloedam_939733.
Foto gemaakt in april 2012
Op de foto: A58:24
File: sloedam_9397
⇈top⇈
A59:01 De Fendert
defendert_737734.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A59:01
File: defendert_7377
⇈top⇈
A59:04 Hespelaar
hespelaar_415635.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A59:04
File: hespelaar_4156
⇈top⇈
A59:05 Steelhoven
steelhoven_372636.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A59:05
File: steelhoven_3726
⇈top⇈
steelhoven_372737.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A59:05
File: steelhoven_3727
⇈top⇈
A59:06 't Vaerland
tvaerland_114238.
Foto gemaakt in juli 2012
Op de foto: A59:06
File: tvaerland_1142
⇈top⇈
A59:07 Labbegat
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC07680vzplabbegat39.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A59:07
File: DSC07680vzplabbegat
⇈top⇈
A59:08 De Sprang
P1080629vzpdesprang40.
Foto gemaakt in juli 2023
Op de foto: A59:08
File: P1080629vzpdesprang
⇈top⇈
A59:09 De Lucht
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
deluchta59_196041.
Foto gemaakt in februari 2011
Op de foto: A59:09
File: deluchta59_1960
⇈top⇈
A59:10 De Geffense Barrière
degeffensebarriere_371942.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A59:10
File: degeffensebarriere_3719
⇈top⇈
degeffensebarriere_372043.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A59:10
File: degeffensebarriere_3720
⇈top⇈
A67:01 Het Goor
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC06629vzphetgoor44.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A67:01
File: DSC06629vzphetgoor
⇈top⇈
A67:02 De Beerze
P1100010vzpdebeerze45.
Foto gemaakt in juli 2023
Op de foto: A67:02
File: P1100010vzpdebeerze
⇈top⇈
P1100012vzpdebeerzewelkom46.
Foto gemaakt in juli 2023
Op de foto: A67:02
File: P1100012vzpdebeerzewelkom
⇈top⇈
A67:03 Oeienbosch
oeienbosch_534247.
Foto gemaakt in augustus 2011
Op de foto: A67:03
File: oeienbosch_5342
⇈top⇈
A67:04 Meelakkers
P1100050vzpmeelakkersnuwit48.
Foto gemaakt in juli 2023
Op de foto: A67:04
File: P1100050vzpmeelakkersnuwit
⇈top⇈
P1260782vzpmeelakkers49.
Foto gemaakt in augustus 2016
Op de foto: A67:04
File: P1260782vzpmeelakkers
⇈top⇈
A67:05 Oeijenbraak
DSC07823vzpoeijenbraak50.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A67:05
File: DSC07823vzpoeijenbraak
⇈top⇈
A67:07 De Leysing
DSC07814vzpdeleysing51.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A67:07
File: DSC07814vzpdeleysing
⇈top⇈
A67:08 De Slenk
DSC08187vzpdeslenk52.
Foto gemaakt in mei 2021
Op de foto: A67:08
File: DSC08187vzpdeslenk
⇈top⇈
deslenk_690553.
Foto gemaakt in november 2011
Op de foto: A67:08
File: deslenk_6905
⇈top⇈
deslenk_690754.
Foto gemaakt in november 2011
Op de foto: A67:08
File: deslenk_6907
⇈top⇈
A67:09 Deersels
P1100084vzpdeersels55.
Foto gemaakt in juli 2023
Op de foto: A67:09
File: P1100084vzpdeersels
⇈top⇈
DSC02346vzpdeersels56.
Foto gemaakt in mei 2019
Op de foto: A67:09
File: DSC02346vzpdeersels
⇈top⇈
A67:10 Venlose Heide
P1140271venloseheide57.
Foto gemaakt in april 2015
Op de foto: A67:10
File: P1140271venloseheide
⇈top⇈
P1140273venloseheide58.
Foto gemaakt in april 2015
Op de foto: A67:10
File: P1140273venloseheide
⇈top⇈
A73:01 Lokkant
P1300927vzplokkant59.
Foto gemaakt in maart 2017
Op de foto: A73:01
File: P1300927vzplokkant
⇈top⇈
A73:02 Hondsiep
DSC04015vzphondsiep60.
Foto gemaakt in april 2021
Op de foto: A73:02
File: DSC04015vzphondsiep
⇈top⇈
A73:03 De Wuust
P1010565vzpdewuust61.
Foto gemaakt in april 2023
Op de foto: A73:03
File: P1010565vzpdewuust
⇈top⇈
A73:04 Romeinse Put
P1000560vzpromeinseput62.
Foto gemaakt in april 2023
Op de foto: A73:04
File: P1000560vzpromeinseput
⇈top⇈
DSC07366a73romput63.
Foto gemaakt in juni 2006
Op de foto: A73:04
File: DSC07366a73romput
⇈top⇈
A73:05 Hoog Vonderen
hoogvonderen_167164.
Foto gemaakt in januari 2011
Op de foto: A73:05
File: hoogvonderen_1671
⇈top⇈
A73:06 Spik
spik_362465.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A73:06
File: spik_3624
⇈top⇈
A76:01 Tienbaan
tienbaan_547866.
Foto gemaakt in augustus 2011
Op de foto: A76:01
File: tienbaan_5478
⇈top⇈
A76:02 Langveld
langveld_144467.
Foto gemaakt in augustus 2012
Op de foto: A76:02
File: langveld_1444
⇈top⇈
DSC04872vzplangveld68.
Foto gemaakt in september 2018
Op de foto: A76:02
File: DSC04872vzplangveld
⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-08-23) | Volgende pagina >>