i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Waadhoeke 1)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Waadhoeke
Plaatsen:
1 Achlum bze
1 Baaium be
1 Berltsum be
1 Bitgummole be
1 Bitgum be
1 Blessum bze
1 Boer wz
1 Boksum be
1 Deinum be
1 Dongjum bze
1 Dronryp bce
1 Firdgum bze
1 Franeker bfze
1 Herbaijum be
1 Hitzum be
1 Ingelum bze
1 Klooster Lidlum w
1 Marsum bze
1 Menaam be
1 Minnertsga be
1 Nij Altoenae be

1 Oosterbierum be
1 Oudebildtzijl be
1 Peins bze
1 Pietersbierum be
1 Ried be
2 Schalsum bze
2 Sexbierum bze
2 Skingen be
2 Slappeterp be
2 Spannum bze
2 Sint-Annaparochie bze
2 Sint-Jacobiparochie be
2 Tzum be
2 Tzummarum bze
2 Vrouwenparochie bze
2 Wier be
2 Winsum bze
2 Wjelsryp bze
2 Westhoek we
2 Zweins bze
Niet-erkende plaatsen:
2 Ritsumasyl be
2 Bonkwert w
2 Kleaster Anjum w
2 Koehool wz
2 Lutjelollum w
2 Nieuwebildtzijl wne
2 Tsjeppenbur wnz
2 Weakens w
2 Westerein w
2 Zwarte Haan w
2 Berltsum-West w
2 Hatsum nz
2 Kingmatille n
2 Tritzum n
Zonder borden:
2 Arkens n
2 Dijkshoek
2 Doijum
2 Fatum
2 Kie n
2 Kiesterzijl n
2 Miedum
2 Mooie Paal
2 Roptazijl
2 Salverd
2 Skyldum
2 Sopsum
2 Stad Niks
2 't Heechhout
2 Tolsum
2 Vrouwbuurtstermolen nz
2 War

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 2 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Waadhoeke 2


Gemeente Waadhoeke

Recente gemeentelijke herindelingen:
Franekeradeel: Per 1-1-2018 is Franekeradeel opgegaan in de gemeente Waadhoeke.
Het Bildt: Per 1-1-2018 is Het Bildt opgegaan in de gemeente Waadhoeke.
Littenseradiel: Per 1-1-2018 is de gemeente Littenseradiel verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
Menameradiel: Per 1-1-2018 is Menameradiel opgegaan in de gemeente Waadhoeke.

DSC03120achlum_b
Achlum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1364
Postcode: 8806
BRT-data (2021): woonkern, 520 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC03120achlum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1050829achlum
2. (z) P1050829achlum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050830achlum
3. (e) P1050830achlum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03113baaium_b
Baaium
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2008
Postcode: 8841
Alternatieve naam: Baijum
BRT-data (2021): woonkern, 75 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


4. (b) DSC03113baaium_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1020266baaium
5. (e) P1020266baaium
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00535berltsum_b
Berltsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2724
Postcode: 9040 - 9041
Alternatieve naam: Berlikum
BRT-data (2021): woonkern, 2415 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


6. (b) DSC00535berltsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8980berlikum
7. (e) IMG_8980berlikum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC00532bitgummole_b
Bitgummole
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2723
Postcode: 9045
Alternatieve naam: Beetgumermolen
BRT-data (2021): woonkern, 805 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


8. (b) DSC00532bitgummole_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8976beetgumermolen
9. (e) IMG_8976beetgumermolen
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC00534beetgum_b
Bitgum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2722
Postcode: 9044
Alternatieve naam: Beetgum
BRT-data (2021): woonkern, 760 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


10. (b) DSC00534beetgum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8979bitgumnieuw
11. (e) IMG_8979bitgumnieuw
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC02824blessum_b
Blessum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2725
Postcode: 9032
BRT-data (2021): woonkern, 60 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


12. (b) DSC02824blessum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02825blessum_z
13. (z) DSC02825blessum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1030281blessum
14. (e) P1030281blessum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC01039boer_w
Boer
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 1371
Postcode: 8809
BRT-data (2021): buurtschap, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


15. (w) DSC01039boer_w
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
boerIMGP0822
16. (z) boerIMGP0822
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
boerIMGP0823
17. (z) boerIMGP0823
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC02822boksum_b
Boksum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2726
Postcode: 9031
BRT-data (2021): woonkern, 360 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


18. (b) DSC02822boksum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1030283boksum
19. (e) P1030283boksum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC02823deinum_b
Deinum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2727
Postcode: 9033
BRT-data (2021): woonkern, 970 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


20. (b) DSC02823deinum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_8965deinum
21. (e) IMG_8965deinum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC01037dongjum_b
Dongjum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1372
Postcode: 8808
Alternatieve naam: Doanjum
BRT-data (2021): woonkern, 325 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


22. (b) DSC01037dongjum_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
DSC01038dongjum_z
23. (z) DSC01038dongjum_z
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
IMGP0820dongjum
24. (e) IMGP0820dongjum
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC01047dronrijp_b
Dronryp
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2729
Postcode: 9035
Alternatieve naam: Dronrijp
Naam tijdens carnaval: Oksedoarp
BRT-data (2021): woonkern, 3105 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


25. (b) DSC01047dronrijp_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
dronrijpoksedoarp7853
Oksedoarp

26. (c) dronrijpoksedoarp7853
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈
IMGP0811dronrijp
27. (e) IMGP0811dronrijp
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC00540firdgum_b
Firdgum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1378
Postcode: 8852
Alternatieve naam: Furdgum
BRT-data (2021): woonkern, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


28. (b) DSC00540firdgum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8989firdgum
29. (z) IMG_8989firdgum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
IMG_8988firdgum
30. (e) IMG_8988firdgum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC00553franeker_b
Franeker
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1366
Postcode: 8800 - 8801
Alternatieve naam: Frjentsjer
BRT-data (2021): woonkern, 12560 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


31. (b) DSC00553franeker_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
klazum7342
32. (f) klazum7342
Foto gemaakt in april 2010
Klazum
In een particuliere tuin. Van Klaas en Annelies, kennelijk.

⇈top⇈
P1020258klazumnieuw
33. (f) P1020258klazumnieuw
Foto gemaakt in december 2013
Klazum
Klazum heeft een nieuw bord. Dat ziet er een stuk echter uit!

⇈top⇈
franekerr0300442
34. (z) franekerr0300442
Foto gemaakt in maart 2003

⇈top⇈
franekerr0300449
35. (z) franekerr0300449
Foto gemaakt in maart 2003

⇈top⇈
P1020257franeker
36. (e) P1020257franeker
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC01036herbaijum_b
Herbaijum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1365
Postcode: 8807
Alternatieve naam: Hjerbeam
BRT-data (2021): woonkern, 215 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


37. (b) DSC01036herbaijum_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
P1050832herbaijum
38. (e) P1050832herbaijum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03118hitzum_b
Hitzum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1363
Postcode: 8805
Alternatieve naam: Hitsum
BRT-data (2021): woonkern, 200 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


39. (b) DSC03118hitzum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1050831hitzum
40. (e) P1050831hitzum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC00531ingelum_b
Ingelum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2728
Postcode: 9038
Alternatieve naam: Engelum
BRT-data (2021): woonkern, 320 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


41. (b) DSC00531ingelum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8970engelum
42. (z) IMG_8970engelum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
IMG_8969engelum
43. (e) IMG_8969engelum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC00543kloosterlidlum_w
Klooster Lidlum
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 1376
Postcode: 8853
Alternatieve naam: Kleaster-Lidlum
BRT-data (2021): buurtschap, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


44. (w) DSC00543kloosterlidlum_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC01048marssum_b
Marsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2730
Postcode: 9034
Alternatieve naam: Marssum
BRT-data (2021): woonkern, 880 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


45. (b) DSC01048marssum_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
DSC01836marssum_z
46. (z) DSC01836marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01839marssum_z
47. (z) DSC01839marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01846marssum_z
48. (z) DSC01846marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01851marssum_z
49. (z) DSC01851marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01853marssum_z
50. (z) DSC01853marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01855marssum_z
51. (z) DSC01855marssum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
marssumIMGP7868
52. (z) marssumIMGP7868
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈
IMG_8967marssum
53. (e) IMG_8967marssum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC01046menaldum_b
Menaam
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2731
Postcode: 9036
Alternatieve naam: Menaldum
BRT-data (2021): woonkern, 2510 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


54. (b) DSC01046menaldum_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
P1020250menaldum
55. (e) P1020250menaldum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC05271minnertsga_b
Minnertsga
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3333
Postcode: 9047
Alternatieve naam: Minnertsgea
BRT-data (2021): woonkern, 1575 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


56. (b) DSC05271minnertsga_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
DSC05272minnertsga_e
57. (e) DSC05272minnertsga_e
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
DSC05269nijaltoenae_b
Nij Altoenae
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3330
Postcode: 9072
BRT-data (2021): woonkern, 320 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


58. (b) DSC05269nijaltoenae_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
IMGP0832nijaltoenae
59. (e) IMGP0832nijaltoenae
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC00544oosterbierum_b
Oosterbierum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1375
Postcode: 8854
Alternatieve naam: Easterbierrum
BRT-data (2021): woonkern, 500 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


60. (b) DSC00544oosterbierum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8995oosterbierum
61. (e) IMG_8995oosterbierum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC05264oudebildtzijl_b
Oudebildtzijl
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3328
Postcode: 9078
Alternatieve naam: Ouwe-Syl
BRT-data (2021): woonkern, 640 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


62. (b) DSC05264oudebildtzijl_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
P1020236oudebildtzijl
63. (e) P1020236oudebildtzijl
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC01042peins_b
Peins
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1368
Postcode: 8812
BRT-data (2021): woonkern, 190 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


64. (b) DSC01042peins_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
DSC02143peins_z
65. (z) DSC02143peins_z
Foto gemaakt in juni 2020

⇈top⇈
P1020248peins
66. (e) P1020248peins
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00547pietersbierum_b
Pietersbierum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1374
Postcode: 8856
Alternatieve naam: Pitersbierrum
BRT-data (2021): woonkern, 65 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


67. (b) DSC00547pietersbierum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00550pietersbierum_e
68. (e) DSC00550pietersbierum_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC01040ried_b
Ried
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1370
Postcode: 8810 - 8811
Alternatieve naam: Rie
BRT-data (2021): woonkern, 395 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


69. (b) DSC01040ried_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
P1020245ried
70. (e) P1020245ried
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>