i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Súdwest-Fryslân 2)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze

2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be
2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 De Wieren
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl

4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen
4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
Feyteburen
De Hel
Oosthem
De Stringen

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 3
  Súdwest-Fryslân 4


Súdwest-Fryslân 2

hieslum083
Hieslum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2312
Postcode: 8762
BRT-data (2021): woonkern, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) hieslum083
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1040577hieslum
2. (e) P1040577hieslum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
hylpen7566
Hindeloopen
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1968
Postcode: 8713
Alternatieve naam: Hylpen
BRT-data (2021): woonkern, 775 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


3. (b) hylpen7566
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈
hylpen7569
4. (z) hylpen7569
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈
p073hindeloopen
5. (e) p073hindeloopen
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈
DSC05447hinnaard_b
Hinnaard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2018
Postcode: 8844
Alternatieve naam: Hennaard
BRT-data (2021): woonkern, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


6. (b) DSC05447hinnaard_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
hinnaardIMGP9792
7. (z) hinnaardIMGP9792
Foto gemaakt in oktober 2008

⇈top⇈
IMG_0007hinnaard
8. (e) IMG_0007hinnaard
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
hommerts0032
Hommerts
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2408
Postcode: 8622
Alternatieve naam: De Hommerts
BRT-data (2021): woonkern, 560 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


9. (b) hommerts0032
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC00212hommerts_z
10. (z) DSC00212hommerts_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
P1040608hommerts
11. (e) P1040608hommerts
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
idsegahuizum010
Idsegahuizum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2313
Postcode: 8755
Alternatieve naam: Skuzum
BRT-data (2021): woonkern, 80 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


12. (b) idsegahuizum010
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
P1040563idsegahuizum
13. (e) P1040563idsegahuizum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00572idzega_w
Idzega
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2409
Postcode: 8612
Alternatieve naam: Idzegea
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


14. (w) DSC00572idzega_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC05444iens_b
Iens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2020
Postcode: 8733
Alternatieve naam: Edens
BRT-data (2021): woonkern, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


15. (b) DSC05444iens_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
DSC05445iens_e
16. (e) DSC05445iens_e
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
DSC00462ijlst_b
IJlst
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2410
Postcode: 8650 - 8651
Alternatieve naam: Drylts
BRT-data (2021): woonkern, 2910 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
ijlst

17. (b) DSC00462ijlst_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00200ijlst_n
18. (n) DSC00200ijlst_n
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00187ijlst_z
19. (z) DSC00187ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00189ijlst_z
20. (z) DSC00189ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00194ijlst_z
21. (z) DSC00194ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00100ijlst_e
22. (e) DSC00100ijlst_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈
yndyk014
Indijk
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2411
Postcode: 8553
Alternatieve naam: Yndyk
BRT-data (2021): woonkern, 70 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


23. (b) yndyk014
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
yndyk013
24. (w) yndyk013
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
P1060340yndykwit
25. (n) P1060340yndykwit
Foto gemaakt in mei 2014
Op wegwijzers is Yndyk zwart op wit. Men vindt het kennelijk geen echte plaats.

⇈top⇈
P1060337yndyk
26. (e) P1060337yndyk
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03041itens_b
Itens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2021
Postcode: 8735
BRT-data (2021): woonkern, 200 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


27. (b) DSC03041itens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03042itens_z
28. (z) DSC03042itens_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_0006itens
29. (e) IMG_0006itens
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
P1050068itheidenskip
It Heidenskip
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1973
Postcode: 8724
BRT-data (2021): woonkern, 85 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


30. (b) P1050068itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
itheidenskip076
31. (n) itheidenskip076
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1050069itheidenskip
32. (z) P1050069itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
P1050071itheidenskip
33. (e) P1050071itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
jutryp024
Jutrijp
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2412
Postcode: 8623
Alternatieve naam: Jutryp
BRT-data (2021): woonkern, 280 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


34. (b) jutryp024
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
P1040606jutrijp
35. (e) P1040606jutrijp
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
IMGP6826
Kimswerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2314
Postcode: 8820 - 8821
Alternatieve naam: Kimswert
BRT-data (2021): woonkern, 420 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


36. (b) IMGP6826
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
P1050836kimswerd
37. (e) P1050836kimswerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
kornwerderzand8392
Kornwerderzand
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2315
Postcode: 8752
Alternatieve naam: Koarnwertersân
BRT-data (2021): woonkern, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


38. (b) kornwerderzand8392
Foto gemaakt in maart 2012

⇈top⇈
P1160748kornwerderzand
39. (z) P1160748kornwerderzand
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
IMGP6834kornwerderzand
40. (e) IMGP6834kornwerderzand
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
DSC08653koudum_b
Koudum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1966
Postcode: 8723
BRT-data (2021): woonkern, 2460 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


41. (b) DSC08653koudum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
DSC08652koudum_z
42. (z) DSC08652koudum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1050067koudum
43. (e) P1050067koudum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00214koufurderrige_w
Koufurderrige
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2413
Postcode: 8529
BRT-data (2021): buurtschap, 80 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


44. (w) DSC00214koufurderrige_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00556kubaard_b
Kûbaard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2024
Postcode: 8732
Alternatieve naam: Kubaard
BRT-data (2021): woonkern, 160 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


45. (b) DSC00556kubaard_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
qbaard_jandijkstra
46. (b) qbaard_jandijkstra
Foto gemaakt door Jan Dijkstra in augustus 2009
Qbaard...

⇈top⇈
P1300895slachtekubaard
47. (f) P1300895slachtekubaard
Foto gemaakt in maart 2017
Slachte-Kûbaard
Slachte is een weg die hoort bij Kûbaard. Linksaf te bereiken, als je tenminste de weg weet (want waar je verderop af moet slaan staat geen wegwijzer)...

⇈top⇈
P1020273kubaard
48. (e) P1020273kubaard
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC03034loenga_w
Loënga
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 3505
Postcode: 8631
Alternatieve naam: Loaiïngea
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


49. (w) DSC03034loenga_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
lollum054
Lollum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2316
Postcode: 8823
BRT-data (2021): woonkern, 245 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


50. (b) lollum054
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1020275lollum
51. (e) P1020275lollum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
longerhouw048
Longerhouw
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2317
Postcode: 8745
Alternatieve naam: Longerhou
BRT-data (2021): woonkern, 45 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


52. (b) longerhouw048
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈
longerhouw049
53. (z) longerhouw049
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈
P1050816longerhouw
54. (e) P1050816longerhouw
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03036lytsewierrum_b
Lytsewierrum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2026
Postcode: 8642
Alternatieve naam: Lutkewierum
BRT-data (2021): woonkern, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


55. (b) DSC03036lytsewierrum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
lytsewierrumIMGP9786
56. (n) lytsewierrumIMGP9786
Foto gemaakt in oktober 2008
Lytsewierrum heet overal Lytsewierrum, behalve op één oud bordje.

⇈top⇈
DSC03037lytsewierrum_e
57. (e) DSC03037lytsewierrum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMGP9288
Makkum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2318
Postcode: 8754
Naam in postadressen: Makkum Fr.
BRT-data (2021): woonkern, 3400 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


58. (b) IMGP9288
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈
P1040558makkum
59. (z) P1040558makkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
P1040561makkum
60. (e) P1040561makkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC08655molkwerum_b
Molkwerum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1967
Postcode: 8722
Alternatieve naam: Molkwar
BRT-data (2021): woonkern, 230 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


61. (b) DSC08655molkwerum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1050066molkwar
62. (e) P1050066molkwar
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC08646nijhuzum_w
Nijhuzum
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 1972
Naam volgens BAG: Nijhuizum
Postcode: 8775
Alternatieve naam: Nijhuizum
BRT-data (2021): buurtschap, 40 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


63. (w) DSC08646nijhuzum_w
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
nijhuizum080
64. (z) nijhuizum080
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
DSC08647nijhuzum_z
65. (z) DSC08647nijhuzum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
DSC08648nijhuzum_e
66. (e) DSC08648nijhuzum_e
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
DSC02491nijland_b
Nijland
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2414
Postcode: 8770 - 8771
Alternatieve naam: Nijlân
BRT-data (2021): woonkern, 795 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


67. (b) DSC02491nijland_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
nijlan7581
68. (z) nijlan7581
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈
IMGP9278nijlan
69. (e) IMGP9278nijlan
Foto gemaakt in november 2008

⇈top⇈
IMGP7819
Offingawier
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3506
Postcode: 8626
Alternatieve naam: Offenwier
BRT-data (2021): woonkern, 95 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


70. (b) IMGP7819
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈
P1050785offingawier
71. (e) P1050785offingawier
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC00464oosthem_b
Oosthem
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2415
Postcode: 8618
Alternatieve naam: Easthim
BRT-data (2021): woonkern, 305 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


72. (b) DSC00464oosthem_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00179oosthem_z
73. (z) DSC00179oosthem_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
P1050087easthim
74. (e) P1050087easthim
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>