i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Súdwest-Fryslân 2)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze
2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be

2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl
4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen

4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
De Hel
De Stringen
Feyteburen
Grotewierum
Klein Wieren
Kleine Wiske
Oosthem

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 3
  Súdwest-Fryslân 4


Súdwest-Fryslân 2


Hieslum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2312
Postcode8762
BRT-gegevens 2023woonkern, 35 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

hieslum083 1. (b) hieslum083
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1040577hieslum 2. (e) P1040577hieslum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Hindeloopen
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1968
Postcode8713
Alternatieve naamHylpen
BRT-gegevens 2023woonkern, 790 inwoners
naam (Fries): Hylpen
Externe linkPlaatsengids.nl

hylpen7566 3. (b) hylpen7566
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

hylpen7569 4. (z) hylpen7569
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

p073hindeloopen 5. (e) p073hindeloopen
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

Hinnaard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2018
Postcode8844
Alternatieve naamHennaard
BRT-gegevens 2023woonkern, 10 inwoners
naam: Hennaard
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05447hinnaard_b 6. (b) DSC05447hinnaard_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

hinnaardIMGP9792 7. (z) hinnaardIMGP9792
Foto gemaakt in oktober 2008

⇈top⇈

IMG_0007hinnaard 8. (e) IMG_0007hinnaard
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Hommerts
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2408
Postcode8622
Alternatieve naamDe Hommerts
BRT-gegevens 2023woonkern, 545 inwoners
naam (Fries): De Hommerts
Externe linkPlaatsengids.nl

hommerts0032 9. (b) hommerts0032
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

DSC00212hommerts_z 10. (z) DSC00212hommerts_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

P1040608hommerts 11. (e) P1040608hommerts
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Idsegahuizum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2313
Postcode8755
Alternatieve naamSkuzum
BRT-gegevens 2023woonkern, 80 inwoners
naam (Fries): Skuzum
Externe linkPlaatsengids.nl

idsegahuizum010 12. (b) idsegahuizum010
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

P1040563idsegahuizum 13. (e) P1040563idsegahuizum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Idzega
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2409
Postcode8612
Alternatieve naamIdzegea
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Idzegea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00572idzega_w 14. (w) DSC00572idzega_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Iens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2020
Postcode8733
Alternatieve naamEdens
BRT-gegevens 2023woonkern, 20 inwoners
naam: Edens
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05444iens_b 15. (b) DSC05444iens_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

DSC05445iens_e 16. (e) DSC05445iens_e
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

IJlst
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2410
Postcode8650 - 8651
Alternatieve naamDrylts
BRT-gegevens 2023woonkern, 2965 inwoners
naam (Fries): Drylts
Externe linkPlaatsengids.nl

ijlst

DSC00462ijlst_b 17. (b) DSC00462ijlst_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00200ijlst_n 18. (n) DSC00200ijlst_n
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00187ijlst_z 19. (z) DSC00187ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00189ijlst_z 20. (z) DSC00189ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00194ijlst_z 21. (z) DSC00194ijlst_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00100ijlst_e 22. (e) DSC00100ijlst_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈

Indijk
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2411
Postcode8553
Alternatieve naamYndyk
BRT-gegevens 2023woonkern, 75 inwoners
naam (Fries): Yndyk
Externe linkPlaatsengids.nl

yndyk014 23. (b) yndyk014
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

yndyk013 24. (w) yndyk013
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

P1060340yndykwit 25. (n) P1060340yndykwit
Foto gemaakt in mei 2014

Op wegwijzers is Yndyk zwart op wit. Men vindt het kennelijk geen echte plaats.

⇈top⇈

P1060337yndyk 26. (e) P1060337yndyk
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Itens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2021
Postcode8735
BRT-gegevens 2023woonkern, 195 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03041itens_b 27. (b) DSC03041itens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03042itens_z 28. (z) DSC03042itens_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_0006itens 29. (e) IMG_0006itens
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

It Heidenskip
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1973
Postcode8724
BRT-gegevens 2023woonkern, 85 inwoners
naam: Het Heidenschap
Externe linkPlaatsengids.nl

P1050068itheidenskip 30. (b) P1050068itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

itheidenskip076 31. (n) itheidenskip076
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1050069itheidenskip 32. (z) P1050069itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

P1050071itheidenskip 33. (e) P1050071itheidenskip
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Jutrijp
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2412
Postcode8623
Alternatieve naamJutryp
BRT-gegevens 2023woonkern, 275 inwoners
naam (Fries): Jutryp
Externe linkPlaatsengids.nl

jutryp024 34. (b) jutryp024
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

P1040606jutrijp 35. (e) P1040606jutrijp
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Kimswerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2314
Postcode8820 - 8821
Alternatieve naamKimswert
BRT-gegevens 2023woonkern, 405 inwoners
naam (Fries): Kimswert
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP6826 36. (b) IMGP6826
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

P1050836kimswerd 37. (e) P1050836kimswerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Kornwerderzand
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2315
Postcode8752
Alternatieve naamKoarnwertersân
BRT-gegevens 2023woonkern, 25 inwoners
naam (Fries): Koarnwertersân
Externe linkPlaatsengids.nl

kornwerderzand8392 38. (b) kornwerderzand8392
Foto gemaakt in maart 2012

⇈top⇈

P1160748kornwerderzand 39. (z) P1160748kornwerderzand
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

IMGP6834kornwerderzand 40. (e) IMGP6834kornwerderzand
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

Koudum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1966
Postcode8723
BRT-gegevens 2023woonkern, 2460 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08653koudum_b 41. (b) DSC08653koudum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

DSC08652koudum_z 42. (z) DSC08652koudum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1050067koudum 43. (e) P1050067koudum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Koufurderrige
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2413
Postcode8529
BRT-gegevens 2023buurtschap, 85 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00214koufurderrige_w 44. (w) DSC00214koufurderrige_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Kûbaard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2024
Postcode8732
Alternatieve naamKubaard
BRT-gegevens 2023woonkern, 165 inwoners
naam: Kubaard
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00556kubaard_b 45. (b) DSC00556kubaard_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

qbaard_jandijkstra 46. (b) qbaard_jandijkstra
Foto gemaakt in augustus 2009 door Jan Dijkstra

Qbaard...

⇈top⇈

P1300895slachtekubaard 47. (f) P1300895slachtekubaard
Foto gemaakt in maart 2017
Slachte-Kûbaard

Slachte is een weg die hoort bij Kûbaard. Linksaf te bereiken, als je tenminste de weg weet (want waar je verderop af moet slaan staat geen wegwijzer)...

⇈top⇈

P1020273kubaard 48. (e) P1020273kubaard
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Loënga
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer3505
Postcode8631
Alternatieve naamLoaiïngea
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Loai´ngea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03034loenga_w 49. (w) DSC03034loenga_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Lollum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2316
Postcode8823
BRT-gegevens 2023woonkern, 230 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

lollum054 50. (b) lollum054
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1020275lollum 51. (e) P1020275lollum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Longerhouw
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2317
Postcode8745
Alternatieve naamLongerhou
BRT-gegevens 2023woonkern, 40 inwoners
naam (Fries): Longerhou
Externe linkPlaatsengids.nl

longerhouw048 52. (b) longerhouw048
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

longerhouw049 53. (z) longerhouw049
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

P1050816longerhouw 54. (e) P1050816longerhouw
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Lytsewierrum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2026
Postcode8642
Alternatieve naamLutkewierum
BRT-gegevens 2023woonkern, 25 inwoners
naam: Lutkewierum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03036lytsewierrum_b 55. (b) DSC03036lytsewierrum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

lytsewierrumIMGP9786 56. (n) lytsewierrumIMGP9786
Foto gemaakt in oktober 2008

Lytsewierrum heet overal Lytsewierrum, behalve op één oud bordje.

⇈top⇈

DSC03037lytsewierrum_e 57. (e) DSC03037lytsewierrum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Makkum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2318
Postcode8754 (Naam in postadressen: Makkum Fr.)
BRT-gegevens 2023woonkern, 3350 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP9288 58. (b) IMGP9288
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈

P1040558makkum 59. (z) P1040558makkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

P1040561makkum 60. (e) P1040561makkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Molkwerum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1967
Postcode8722
Alternatieve naamMolkwar
BRT-gegevens 2023woonkern, 230 inwoners
naam (Fries): Molkwar
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08655molkwerum_b 61. (b) DSC08655molkwerum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1050066molkwar 62. (e) P1050066molkwar
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Nijhuzum
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer1972 (Naam volgens BAG: Nijhuizum)
Postcode8775
Alternatieve naamNijhuizum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 45 inwoners
naam: Nijhuizum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08646nijhuzum_w 63. (w) DSC08646nijhuzum_w
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

nijhuizum080 64. (z) nijhuizum080
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

DSC08647nijhuzum_z 65. (z) DSC08647nijhuzum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

DSC08648nijhuzum_e 66. (e) DSC08648nijhuzum_e
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

Nijland
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2414
Postcode8770 - 8771
Alternatieve naamNijlân
BRT-gegevens 2023woonkern, 785 inwoners
naam (Fries): Nijlân
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02491nijland_b 67. (b) DSC02491nijland_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈

nijlan7581 68. (z) nijlan7581
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

IMGP9278nijlan 69. (e) IMGP9278nijlan
Foto gemaakt in november 2008

⇈top⇈

Offingawier
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3506
Postcode8626
Alternatieve naamOffenwier
BRT-gegevens 2023woonkern, 95 inwoners
naam (Fries): Offenwier
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP7819 70. (b) IMGP7819
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈

P1050785offingawier 71. (e) P1050785offingawier
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Oosthem
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2415
Postcode8618
Alternatieve naamEasthim
BRT-gegevens 2023woonkern, 300 inwoners
naam (Fries): Easthim
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00464oosthem_b 72. (b) DSC00464oosthem_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00179oosthem_z 73. (z) DSC00179oosthem_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

P1050087easthim 74. (e) P1050087easthim
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-07) | Volgende pagina >>