i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Súdwest-Fryslân 3)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze

2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be
2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 De Wieren
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl

4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen
4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
Feyteburen
De Hel
Oosthem
De Stringen

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 4


Súdwest-Fryslân 3

DSC00460oppenhuizen_b
Oppenhuizen
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2416
Postcode: 8625
Alternatieve naam: Toppenhuzen
BRT-data (2021): woonkern, 1025 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC00460oppenhuizen_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050780oppenhuizen
2. (e) P1050780oppenhuizen
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC00566oudega_b
Oudega
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2417
Postcode: 8614
Alternatieve naam: Aldegea
Naam in postadressen: Oudega gem. Súdwest Fryslân
BRT-data (2021): woonkern, 565 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


3. (b) DSC00566oudega_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
oudegaswf0051
4. (z) oudegaswf0051
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC00567oudega_e
5. (e) DSC00567oudega_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
parrega018
Parrega
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2319
Postcode: 8763
Alternatieve naam: Parregea
BRT-data (2021): woonkern, 350 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


6. (b) parrega018
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
parrega7574
7. (z) parrega7574
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈
P1040574parrega
8. (e) P1040574parrega
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
piaam012
Piaam
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2320
Postcode: 8756
BRT-data (2021): woonkern, 30 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


9. (b) piaam012
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
P1040567piaam
10. (e) P1040567piaam
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00476pingjum_b
Pingjum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2321
Postcode: 8749
Alternatieve naam: Penjum
BRT-data (2021): woonkern, 440 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


11. (b) DSC00476pingjum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
pingjumIMGP6829
12. (z) pingjumIMGP6829
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
P1020279pingjum
13. (e) P1020279pingjum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC02804poppenwier_b
Poppenwier
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2533
Postcode: 9013
Alternatieve naam: Poppingawier
BRT-data (2021): woonkern, 115 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


14. (b) DSC02804poppenwier_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_9985poppenwier
15. (e) IMG_9985poppenwier
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC02802raerd_b
Raerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2534
Postcode: 9012
Alternatieve naam: Rauwerd
BRT-data (2021): woonkern, 540 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


16. (b) DSC02802raerd_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_9981raerd
17. (z) IMG_9981raerd
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
IMG_9982raerd
18. (e) IMG_9982raerd
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC00470reahus_b
Reahûs
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2028
Postcode: 8736
Alternatieve naam: Roodhuis
BRT-data (2021): woonkern, 120 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


19. (b) DSC00470reahus_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
reahus2252
20. (z) reahus2252
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈
P1050802reahus
21. (e) P1050802reahus
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03039rien_b
Rien
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2029
Postcode: 8641
BRT-data (2021): woonkern, 75 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


22. (b) DSC03039rien_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03040rien_e
23. (e) DSC03040rien_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC00568sandfirden_b
Sandfirden
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2418
Postcode: 8613
Alternatieve naam: Sânfurd
BRT-data (2021): woonkern, 30 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


24. (b) DSC00568sandfirden_b
Foto gemaakt in maart 2019
Friesland heeft veel doodlopende wegen. Deze plaats ligt aan het eind van een weg van 2 km. De eerste foto kostte me in 2009 dus 4 kilometer omrijden.
Na ruim 5 jaar, in 2014, nog maar eens 4 kilometer omgereden voor een foto van de achterkant van het bord. Blijkt dat het hele bord verdwenen is...
Uiteindelijk in 2019 opnieuw een ommetje van 4 km, deze keer met succes: voor- en achterkant van het bord staan er weer, en de andere kant op heb je een fraai uitzicht op het water.

⇈top⇈
DSC00569sandfirden_z
25. (z) DSC00569sandfirden_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00570sandfirden_e
26. (e) DSC00570sandfirden_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00469scharnegoutum_b
Scharnegoutum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2419
Postcode: 8629
Alternatieve naam: Skearnegoutum
BRT-data (2021): woonkern, 1510 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


27. (b) DSC00469scharnegoutum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_9997skearnegoutum
28. (e) IMG_9997skearnegoutum
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
schettens046
Schettens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2322
Postcode: 8744
Alternatieve naam: Skettens
BRT-data (2021): woonkern, 180 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


29. (b) schettens046
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈
P1050814schettens
30. (e) P1050814schettens
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
schraardswf4139
Schraard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2323
Postcode: 8746
Alternatieve naam: Skraard
BRT-data (2021): woonkern, 105 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


31. (b) schraardswf4139
Foto gemaakt in juni 2011

⇈top⇈
P1050822schraard
32. (z) P1050822schraard
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050820schraard
33. (e) P1050820schraard
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC03028sibrandabuorren_b
Sibrandabuorren
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2536
Postcode: 8647
Alternatieve naam: Sijbrandaburen
BRT-data (2021): woonkern, 305 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


34. (b) DSC03028sibrandabuorren_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03029sibrandabuorren_z
35. (z) DSC03029sibrandabuorren_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_9991sibrandabuorren
36. (e) IMG_9991sibrandabuorren
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC00098smallebrugge_w
Smallebrugge
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2420
Postcode: 8552
Alternatieve naam: Smelbrêge
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


37. (w) DSC00098smallebrugge_w
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈
DSC00580smallebrugge_e
38. (e) DSC00580smallebrugge_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1170558sneek
Sneek
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3504
Postcode: 8600 - 8608
Alternatieve naam: Snits
BRT-data (2021): woonkern, 33770 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


39. (b) P1170558sneek
Foto gemaakt in juli 2015

⇈top⇈
P1160733sneek
40. (z) P1160733sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
P1160736sneek
41. (z) P1160736sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
P1160737sneek
42. (z) P1160737sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
P1160738sneek
43. (z) P1160738sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
P1050782sneek
44. (e) P1050782sneek
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC08658stavoren_b
Stavoren
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1969
Postcode: 8715
Alternatieve naam: Starum
BRT-data (2021): woonkern, 910 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


45. (b) DSC08658stavoren_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
DSC08657stavoren_z
46. (z) DSC08657stavoren_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1050059starum
47. (e) P1050059starum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC03026tersoal_b
Tersoal
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2538
Postcode: 9014
Alternatieve naam: Terzool
BRT-data (2021): woonkern, 265 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


48. (b) DSC03026tersoal_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_9987tersoal
49. (z) IMG_9987tersoal
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
IMG_9988tersoal
50. (e) IMG_9988tersoal
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC00467tirns_b
Tirns
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3591
Postcode: 8632
Alternatieve naam: Turns
BRT-data (2021): woonkern, 140 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


51. (b) DSC00467tirns_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050095tirns
52. (z) P1050095tirns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
P1050096turns
53. (e) P1050096turns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC02492tjalhuizum_w
Tjalhuizum
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2422
Postcode: 8772
Alternatieve naam: Tsjalhuzum
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


54. (w) DSC02492tjalhuizum_w
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
IMG_4300tsjalhuzum
55. (e) IMG_4300tsjalhuzum
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈
DSC09114tjerkwerd_b
Tjerkwerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2324
Postcode: 8765
Alternatieve naam: Tsjerkwert
BRT-data (2021): woonkern, 280 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


56. (b) DSC09114tjerkwerd_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈
P1050072tjerkwerd
57. (e) P1050072tjerkwerd
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00459uitwellingerga_b
Uitwellingerga
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2423
Postcode: 8624
Alternatieve naam: Twellingea
BRT-data (2021): woonkern, 315 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


58. (b) DSC00459uitwellingerga_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050775uitwellingerga
59. (z) P1050775uitwellingerga
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050777uitwellingerga
60. (e) P1050777uitwellingerga
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC05440waaksensswf_b
Waaksens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2031
Postcode: 8845
Alternatieve naam: Waaxens
BRT-data (2021): woonkern, 50 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


61. (b) DSC05440waaksensswf_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
DSC05441waaksens_z
62. (z) DSC05441waaksens_z
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
P1020277waaksens
63. (e) P1020277waaksens
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
warns065
Warns
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1971
Postcode: 8720 - 8721
BRT-data (2021): woonkern, 650 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


64. (b) warns065
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1050062warns
65. (z) P1050062warns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
P1050063warns
66. (e) P1050063warns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00475witmarsum_b
Witmarsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2325
Postcode: 8748
Alternatieve naam: Wytmarsum
BRT-data (2021): woonkern, 1610 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


67. (b) DSC00475witmarsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050810witmarsum
68. (z) P1050810witmarsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050824witmarsum
69. (z) P1050824witmarsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1020278witmarsum
70. (e) P1020278witmarsum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC03045wiuwert_b
Wiuwert
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2034
Postcode: 8637
Alternatieve naam: Wieuwerd
BRT-data (2021): woonkern, 245 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


71. (b) DSC03045wiuwert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03046wiuwert_e
72. (e) DSC03046wiuwert_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02490wolsum_b
Wolsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2425
Postcode: 8774
BRT-data (2021): woonkern, 60 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


73. (b) DSC02490wolsum_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
DSC00108wolsum_e
74. (e) DSC00108wolsum_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>