i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Súdwest-Fryslân 3)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze
2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be

2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl
4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen

4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
De Hel
De Stringen
Feyteburen
Grotewierum
Klein Wieren
Kleine Wiske
Oosthem

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 4


Súdwest-Fryslân 3


Oppenhuizen
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2416
Postcode8625
Alternatieve naamToppenhuzen
BRT-gegevens 2023woonkern, 1000 inwoners
naam (Fries): Toppenhuzen
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00460oppenhuizen_b 1. (b) DSC00460oppenhuizen_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050780oppenhuizen 2. (e) P1050780oppenhuizen
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Oudega
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2417
Postcode8614 (Naam in postadressen: Oudega gem. Súdwest Fryslân)
Alternatieve naamAldegea
BRT-gegevens 2023woonkern, 590 inwoners
naam (Fries): Aldegea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00566oudega_b 3. (b) DSC00566oudega_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

oudegaswf0051 4. (z) oudegaswf0051
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

DSC00567oudega_e 5. (e) DSC00567oudega_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Parrega
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2319
Postcode8763
Alternatieve naamParregea
BRT-gegevens 2023woonkern, 350 inwoners
naam (Fries): Parregea
Externe linkPlaatsengids.nl

parrega018 6. (b) parrega018
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

parrega7574 7. (z) parrega7574
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

P1040574parrega 8. (e) P1040574parrega
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Piaam
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2320
Postcode8756
BRT-gegevens 2023woonkern, 30 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

piaam012 9. (b) piaam012
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

P1040567piaam 10. (e) P1040567piaam
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Pingjum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2321
Postcode8749
Alternatieve naamPenjum
BRT-gegevens 2023woonkern, 435 inwoners
naam (Fries): Penjum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00476pingjum_b 11. (b) DSC00476pingjum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

pingjumIMGP6829 12. (z) pingjumIMGP6829
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

P1020279pingjum 13. (e) P1020279pingjum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Poppenwier
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2533
Postcode9013
Alternatieve naamPoppingawier
BRT-gegevens 2023woonkern, 115 inwoners
naam: Poppingawier
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02804poppenwier_b 14. (b) DSC02804poppenwier_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_9985poppenwier 15. (e) IMG_9985poppenwier
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Raerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2534
Postcode9012
Alternatieve naamRauwerd
BRT-gegevens 2023woonkern, 515 inwoners
naam: Rauwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02802raerd_b 16. (b) DSC02802raerd_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_9981raerd 17. (z) IMG_9981raerd
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

IMG_9982raerd 18. (e) IMG_9982raerd
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Reahûs
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2028
Postcode8736
Alternatieve naamRoodhuis
BRT-gegevens 2023woonkern, 130 inwoners
naam: Roodhuis
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00470reahus_b 19. (b) DSC00470reahus_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

reahus2252 20. (z) reahus2252
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈

P1050802reahus 21. (e) P1050802reahus
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Rien
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2029
Postcode8641
BRT-gegevens 2023woonkern, 70 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03039rien_b 22. (b) DSC03039rien_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03040rien_e 23. (e) DSC03040rien_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Sandfirden
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2418
Postcode8613
Alternatieve naamSânfurd
BRT-gegevens 2023woonkern, 20 inwoners
naam (Fries): Sânfurd
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00568sandfirden_b 24. (b) DSC00568sandfirden_b
Foto gemaakt in maart 2019

Friesland heeft veel doodlopende wegen. Deze plaats ligt aan het eind van een weg van 2 km. De eerste foto kostte me in 2009 dus 4 kilometer omrijden.
Na ruim 5 jaar, in 2014, nog maar eens 4 kilometer omgereden voor een foto van de achterkant van het bord. Blijkt dat het hele bord verdwenen is...
Uiteindelijk in 2019 opnieuw een ommetje van 4 km, deze keer met succes: voor- en achterkant van het bord staan er weer, en de andere kant op heb je een fraai uitzicht op het water.

⇈top⇈

DSC00569sandfirden_z 25. (z) DSC00569sandfirden_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00570sandfirden_e 26. (e) DSC00570sandfirden_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Scharnegoutum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2419
Postcode8629
Alternatieve naamSkearnegoutum
BRT-gegevens 2023woonkern, 1460 inwoners
naam (Fries): Skearnegoutum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00469scharnegoutum_b 27. (b) DSC00469scharnegoutum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

IMG_9997skearnegoutum 28. (e) IMG_9997skearnegoutum
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Schettens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2322
Postcode8744
Alternatieve naamSkettens
BRT-gegevens 2023woonkern, 165 inwoners
naam (Fries): Skettens
Externe linkPlaatsengids.nl

schettens046 29. (b) schettens046
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

P1050814schettens 30. (e) P1050814schettens
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Schraard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2323
Postcode8746
Alternatieve naamSkraard
BRT-gegevens 2023woonkern, 105 inwoners
naam (Fries): Skraard
Externe linkPlaatsengids.nl

schraardswf4139 31. (b) schraardswf4139
Foto gemaakt in juni 2011

⇈top⇈

P1050822schraard 32. (z) P1050822schraard
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050820schraard 33. (e) P1050820schraard
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Sibrandabuorren
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2536
Postcode8647
Alternatieve naamSijbrandaburen
BRT-gegevens 2023woonkern, 290 inwoners
naam: Sijbrandaburen
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03028sibrandabuorren_b 34. (b) DSC03028sibrandabuorren_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03029sibrandabuorren_z 35. (z) DSC03029sibrandabuorren_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_9991sibrandabuorren 36. (e) IMG_9991sibrandabuorren
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Smallebrugge
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2420
Postcode8552
Alternatieve naamSmelbrêge
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Smelbrêge
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00098smallebrugge_w 37. (w) DSC00098smallebrugge_w
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈

DSC00580smallebrugge_e 38. (e) DSC00580smallebrugge_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Sneek
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3504
Postcode8600 - 8608
Alternatieve naamSnits
BRT-gegevens 2023woonkern, 34065 inwoners
naam (Fries): Snits
Externe linkPlaatsengids.nl

P1170558sneek 39. (b) P1170558sneek
Foto gemaakt in juli 2015

⇈top⇈

P1160733sneek 40. (z) P1160733sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

P1160736sneek 41. (z) P1160736sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

P1160737sneek 42. (z) P1160737sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

P1160738sneek 43. (z) P1160738sneek
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

P1050782sneek 44. (e) P1050782sneek
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Stavoren
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1969
Postcode8715
Alternatieve naamStarum
BRT-gegevens 2023woonkern, 900 inwoners
naam (Fries): Starum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08658stavoren_b 45. (b) DSC08658stavoren_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

DSC08657stavoren_z 46. (z) DSC08657stavoren_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1050059starum 47. (e) P1050059starum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Tersoal
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2538
Postcode9014
Alternatieve naamTerzool
BRT-gegevens 2023woonkern, 255 inwoners
naam: Terzool
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03026tersoal_b 48. (b) DSC03026tersoal_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_9987tersoal 49. (z) IMG_9987tersoal
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

IMG_9988tersoal 50. (e) IMG_9988tersoal
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Tirns
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3591
Postcode8632
Alternatieve naamTurns
BRT-gegevens 2023woonkern, 140 inwoners
naam (Fries): Turns
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00467tirns_b 51. (b) DSC00467tirns_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050095tirns 52. (z) P1050095tirns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

P1050096turns 53. (e) P1050096turns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Tjalhuizum
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2422
Postcode8772
Alternatieve naamTsjalhuzum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Tsjalhuzum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02492tjalhuizum_w 54. (w) DSC02492tjalhuizum_w
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈

IMG_4300tsjalhuzum 55. (e) IMG_4300tsjalhuzum
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Tjerkwerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2324
Postcode8765
Alternatieve naamTsjerkwert
BRT-gegevens 2023woonkern, 275 inwoners
naam (Fries): Tsjerkwert
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC09114tjerkwerd_b 56. (b) DSC09114tjerkwerd_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈

P1050072tjerkwerd 57. (e) P1050072tjerkwerd
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Uitwellingerga
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2423
Postcode8624
Alternatieve naamTwellingea
BRT-gegevens 2023woonkern, 295 inwoners
naam (Fries): Twellingea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00459uitwellingerga_b 58. (b) DSC00459uitwellingerga_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050775uitwellingerga 59. (z) P1050775uitwellingerga
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050777uitwellingerga 60. (e) P1050777uitwellingerga
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Waaksens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2031
Postcode8845
Alternatieve naamWaaxens
BRT-gegevens 2023woonkern, 45 inwoners
naam: Waaxens
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05440waaksensswf_b 61. (b) DSC05440waaksensswf_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

DSC05441waaksens_z 62. (z) DSC05441waaksens_z
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

P1020277waaksens 63. (e) P1020277waaksens
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Warns
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1971
Postcode8720 - 8721
BRT-gegevens 2023woonkern, 665 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

warns065 64. (b) warns065
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1050062warns 65. (z) P1050062warns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

P1050063warns 66. (e) P1050063warns
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Witmarsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2325
Postcode8748
Alternatieve naamWytmarsum
BRT-gegevens 2023woonkern, 1610 inwoners
naam (Fries): Wytmarsum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00475witmarsum_b 67. (b) DSC00475witmarsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050810witmarsum 68. (z) P1050810witmarsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050824witmarsum 69. (z) P1050824witmarsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1020278witmarsum 70. (e) P1020278witmarsum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Wiuwert
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2034
Postcode8637
Alternatieve naamWieuwerd
BRT-gegevens 2023woonkern, 240 inwoners
naam: Wieuwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03045wiuwert_b 71. (b) DSC03045wiuwert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03046wiuwert_e 72. (e) DSC03046wiuwert_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Wolsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2425
Postcode8774
BRT-gegevens 2023woonkern, 65 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02490wolsum_b 73. (b) DSC02490wolsum_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈

DSC00108wolsum_e 74. (e) DSC00108wolsum_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-07) | Volgende pagina >>