i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Súdwest-Fryslân 1)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze

2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be
2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 De Wieren
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl

4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen
4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
Feyteburen
De Hel
Oosthem
De Stringen

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 3
  Súdwest-Fryslân 4


Gemeente Súdwest-Fryslân

Recente gemeentelijke herindelingen:
Boarnsterhim: Per 1-1-2014 is de gemeente Boarnsterhim verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.
Bolsward: In 2011 is Bolsward opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
Littenseradiel: Per 1-1-2018 is de gemeente Littenseradiel verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
Nijefurd: In 2011 is Nijefurd opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
Sneek: In 2011 is Sneek opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
Wûnseradiel: In 2011 is Wûnseradiel opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
Wymbritseradiel: In 2011 is Wymbritseradiel opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.

DSC00565abbega_b
Abbega
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2400
Postcode: 8617
Alternatieve naam: Abbegea
BRT-data (2021): woonkern, 105 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC00565abbega_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050081abbega
2. (z) P1050081abbega
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
P1050082abbegea
3. (e) P1050082abbegea
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
allingawierswf4138
Allingawier
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2301
Postcode: 8758
BRT-data (2021): woonkern, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


4. (b) allingawierswf4138
Foto gemaakt in juni 2011

⇈top⇈
IMG_0025allingawier
5. (e) IMG_0025allingawier
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
IMGP6823
Arum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2302
Postcode: 8822
BRT-data (2021): woonkern, 830 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


6. (b) IMGP6823
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
P1050826arum
7. (z) P1050826arum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050825arum
8. (e) P1050825arum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC09113blauwhuis_b
Blauwhuis
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2401
Postcode: 8615
Alternatieve naam: Blauhús
Naam tijdens carnaval: Fyfkesryk
BRT-data (2021): woonkern, 590 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


9. (b) DSC09113blauwhuis_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈
DSC02489blauwhuisfyfkesryk
Fyfkesryk

10. (c) DSC02489blauwhuisfyfkesryk
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
P1040584blauhus
11. (e) P1040584blauhus
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00553boazum_b
Boazum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2011
Postcode: 8635
Alternatieve naam: Bozum
BRT-data (2021): woonkern, 325 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


12. (b) DSC00553boazum_b
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00560boazum_z
13. (z) DSC00560boazum_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
boazum2256
14. (z) boazum2256
Foto gemaakt in juli 2012

⇈top⇈
DSC00564boazum_e
15. (e) DSC00564boazum_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
P1160746bolsward
Bolsward
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2079
Postcode: 8700 - 8702
Alternatieve naam: Boalsert
BRT-data (2021): woonkern, 9965 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


16. (b) P1160746bolsward
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
P1160747demarne
17. (w) P1160747demarne
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈
bolsward0335
18. (z) bolsward0335
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
bolsward0336
19. (z) bolsward0336
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC06638bolsward_e
20. (e) DSC06638bolsward_e
Foto gemaakt in maart 2022

⇈top⇈
breezanddijk7332
Breezanddijk
Categorie: BagBijzonder (Alleen de gelijknamige parkeerplaats langs de A7 staat op wegwijzers vermeld.)
BAG-nummer: 2303
Postcode: 8766
BRT-data (2021): recreatiekern, 0 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


21. (n) breezanddijk7332
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC03043britswert_b
Britswert
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2012
Postcode: 8636
Alternatieve naam: Britswerd
BRT-data (2021): woonkern, 40 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


22. (b) DSC03043britswert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03044britswert_z
23. (z) DSC03044britswert_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1050104britswert
24. (e) P1050104britswert
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00472burgwerd_b
Burgwerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2304
Postcode: 8742
Alternatieve naam: Burchwert
BRT-data (2021): woonkern, 200 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


25. (b) DSC00472burgwerd_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050809burgwerd
26. (z) P1050809burgwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050807burgwerd
27. (e) P1050807burgwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1040551cornwerd
Cornwerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2305
Postcode: 8753
Alternatieve naam: Koarnwert
BRT-data (2021): woonkern, 40 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


28. (b) P1040551cornwerd
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
P1040552cornwerd
29. (e) P1040552cornwerd
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
P1050789dearsum
Dearsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2526
Postcode: 8644
Alternatieve naam: Deersum
BRT-data (2021): woonkern, 75 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


30. (b) P1050789dearsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
P1050791dearsum
31. (e) P1050791dearsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
dedgum019
Dedgum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2306
Postcode: 8764
Alternatieve naam: Dedzjum
BRT-data (2021): woonkern, 70 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


32. (b) dedgum019
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
P1040579dedgum
33. (e) P1040579dedgum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00559easterein_b
Easterein
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2013
Postcode: 8734
BRT-data (2021): woonkern, 830 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


34. (b) DSC00559easterein_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050102easterein
35. (e) P1050102easterein
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC02805easterwierrum_b
Easterwierrum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2015
Postcode: 9021
Alternatieve naam: Oosterwierum
BRT-data (2021): woonkern, 270 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


36. (b) DSC02805easterwierrum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02808easterwierrum_z
37. (z) DSC02808easterwierrum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
easterwierrum2258
38. (z) easterwierrum2258
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈
DSC02806easterwierrum_e
39. (e) DSC02806easterwierrum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMGP9284
Exmorra
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2307
Postcode: 8759
Alternatieve naam: Eksmoarre
BRT-data (2021): woonkern, 360 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


40. (b) IMGP9284
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈
IMG_0022exmorra
41. (z) IMG_0022exmorra
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
IMG_0021exmorra
42. (e) IMG_0021exmorra
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
ferwoude017
Ferwoude
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2308
Postcode: 8761
Alternatieve naam: Ferwâlde
BRT-data (2021): woonkern, 125 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


43. (b) ferwoude017
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
IMG_0027ferwoude
44. (e) IMG_0027ferwoude
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC00175folsgare_b
Folsgare
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2402
Postcode: 8773
Alternatieve naam: Folsgeare
BRT-data (2021): woonkern, 305 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


45. (b) DSC00175folsgare_b
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00177folsgare_z
46. (z) DSC00177folsgare_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
P1050090folsgeare
47. (e) P1050090folsgeare
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
gaast015
Gaast
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2309
Postcode: 8757
BRT-data (2021): woonkern, 160 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


48. (b) gaast015
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
P1040571gaast
49. (e) P1040571gaast
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00575gaastmeer_b
Gaastmeer
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2403
Postcode: 8611
Alternatieve naam: De Gaastmar
BRT-data (2021): woonkern, 225 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


50. (b) DSC00575gaastmeer_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
gaastmeer0043
51. (z) gaastmeer0043
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC00576gaastmeer_e
52. (e) DSC00576gaastmeer_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC03031gauw_b
Gauw
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2404
Postcode: 8627
Alternatieve naam: Gau
BRT-data (2021): woonkern, 325 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


53. (b) DSC03031gauw_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1050788gauw
54. (z) P1050788gauw
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
IMG_9992gau
55. (e) IMG_9992gau
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC03032goenga_b
Goënga
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2405
Postcode: 8628
Alternatieve naam: Goaiïngea
BRT-data (2021): woonkern, 170 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


56. (b) DSC03032goenga_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03033goenga_z
57. (z) DSC03033goenga_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMG_9995goaiingea
58. (e) IMG_9995goaiingea
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC09110greonterp_b
Greonterp
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2406
Postcode: 8658
BRT-data (2021): woonkern, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


59. (b) DSC09110greonterp_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈
DSC09111greonterp_z
60. (z) DSC09111greonterp_z
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈
DSC09112greonterp_e
61. (e) DSC09112greonterp_e
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈
DSC00471hartwerd_b
Hartwerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2310
Postcode: 8741
Alternatieve naam: Hartwert
BRT-data (2021): woonkern, 50 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


62. (b) DSC00471hartwerd_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050806hartwerd
63. (e) P1050806hartwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
heeg0036
Heeg
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2407
Postcode: 8620 - 8621
Alternatieve naam: Heech
BRT-data (2021): woonkern, 1995 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


64. (b) heeg0036
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
heeg0038
65. (z) heeg0038
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
P1040596heeg
66. (e) P1040596heeg
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC01821hemelum_b
Hemelum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1970
Postcode: 8584
Alternatieve naam: Himmelum
BRT-data (2021): woonkern, 420 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


67. (b) DSC01821hemelum_b
Foto gemaakt in mei 2019

⇈top⇈
himmelum006
68. (e) himmelum006
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
DSC05437hichtum_b
Hichtum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2311
Postcode: 8743
BRT-data (2021): woonkern, 40 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


69. (b) DSC05437hichtum_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
DSC05438hichtum_z
70. (z) DSC05438hichtum_z
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈
IMG_0018hichtum
71. (e) IMG_0018hichtum
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
DSC00560hidaard_b
Hidaard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2016
Postcode: 8737
BRT-data (2021): woonkern, 55 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


72. (b) DSC00560hidaard_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050098hidaard
73. (z) P1050098hidaard
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00562hidaard_e
74. (e) DSC00562hidaard_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>