i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Súdwest-Fryslân 1)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze
2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be

2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl
4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen

4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
De Hel
De Stringen
Feyteburen
Grotewierum
Klein Wieren
Kleine Wiske
Oosthem

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 3
  Súdwest-Fryslân 4


Gemeente Súdwest-Fryslân
Recente gemeentelijke herindelingen:
BoarnsterhimPer 1-1-2014 is Boarnsterhim verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.
BolswardIn 2011 is Bolsward opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
LittenseradielPer 1-1-2018 is Littenseradiel verdeeld over Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
NijefurdIn 2011 is Nijefurd opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
SneekIn 2011 is Sneek opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
WûnseradielIn 2011 is Wûnseradiel opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.
WymbritseradielIn 2011 is Wymbritseradiel opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân.


Abbega
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2400
Postcode8617
Alternatieve naamAbbegea
BRT-gegevens 2023woonkern, 105 inwoners
naam (Fries): Abbegea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00565abbega_b 1. (b) DSC00565abbega_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050081abbega 2. (z) P1050081abbega
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

P1050082abbegea 3. (e) P1050082abbegea
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Allingawier
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2301
Postcode8758
BRT-gegevens 2023woonkern, 15 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

allingawierswf4138 4. (b) allingawierswf4138
Foto gemaakt in juni 2011

⇈top⇈

IMG_0025allingawier 5. (e) IMG_0025allingawier
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Arum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2302
Postcode8822
BRT-gegevens 2023woonkern, 830 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP6823 6. (b) IMGP6823
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

P1050826arum 7. (z) P1050826arum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050825arum 8. (e) P1050825arum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Blauwhuis
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2401
Postcode8615
Alternatieve naamBlauhús
Naam tijdens carnavalFyfkesryk
BRT-gegevens 2023woonkern, 595 inwoners
naam (Fries): Blauhús
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC09113blauwhuis_b 9. (b) DSC09113blauwhuis_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈

DSC02489blauwhuisfyfkesryk 10. (c) DSC02489blauwhuisfyfkesryk
Foto gemaakt in februari 2018
Fyfkesryk

⇈top⇈

P1040584blauhus 11. (e) P1040584blauhus
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Boazum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2011
Postcode8635
Alternatieve naamBozum
BRT-gegevens 2023woonkern, 305 inwoners
naam: Bozum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00553boazum_b 12. (b) DSC00553boazum_b
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00560boazum_z 13. (z) DSC00560boazum_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

boazum2256 14. (z) boazum2256
Foto gemaakt in juli 2012

⇈top⇈

DSC00564boazum_e 15. (e) DSC00564boazum_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Bolsward
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2079
Postcode8700 - 8702
Alternatieve naamBoalsert
BRT-gegevens 2023woonkern, 10000 inwoners
naam (Fries): Boalsert
Externe linkPlaatsengids.nl

P1160746bolsward 16. (b) P1160746bolsward
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

P1160747demarne 17. (w) P1160747demarne
Foto gemaakt in juni 2015

⇈top⇈

bolsward0335 18. (z) bolsward0335
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

bolsward0336 19. (z) bolsward0336
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

DSC06638bolsward_e 20. (e) DSC06638bolsward_e
Foto gemaakt in maart 2022

⇈top⇈

Breezanddijk
CategorieBagBijzonder - Alleen de gelijknamige parkeerplaats langs de A7 staat op wegwijzers vermeld.
BAG-nummer2303
Postcode8766
BRT-gegevens 2023recreatiekern, 0 inwoners
naam (Fries): Breesândyk
Externe linkPlaatsengids.nl

breezanddijk7332 21. (n) breezanddijk7332
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

Britswert
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2012
Postcode8636
Alternatieve naamBritswerd
BRT-gegevens 2023woonkern, 40 inwoners
naam: Britswerd
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03043britswert_b 22. (b) DSC03043britswert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03044britswert_z 23. (z) DSC03044britswert_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1050104britswert 24. (e) P1050104britswert
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Burgwerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2304
Postcode8742
Alternatieve naamBurchwert
BRT-gegevens 2023woonkern, 210 inwoners
naam (Fries): Burchwert
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00472burgwerd_b 25. (b) DSC00472burgwerd_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050809burgwerd 26. (z) P1050809burgwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050807burgwerd 27. (e) P1050807burgwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Cornwerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2305
Postcode8753
Alternatieve naamKoarnwert
BRT-gegevens 2023woonkern, 40 inwoners
naam (Fries): Koarnwert
Externe linkPlaatsengids.nl

P1040551cornwerd 28. (b) P1040551cornwerd
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

P1040552cornwerd 29. (e) P1040552cornwerd
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Dearsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2526
Postcode8644
Alternatieve naamDeersum
BRT-gegevens 2023woonkern, 75 inwoners
naam: Deersum
Externe linkPlaatsengids.nl

P1050789dearsum 30. (b) P1050789dearsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

P1050791dearsum 31. (e) P1050791dearsum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Dedgum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2306
Postcode8764
Alternatieve naamDedzjum
BRT-gegevens 2023woonkern, 70 inwoners
naam (Fries): Dedzjum
Externe linkPlaatsengids.nl

dedgum019 32. (b) dedgum019
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

P1040579dedgum 33. (e) P1040579dedgum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Easterein
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2013
Postcode8734
BRT-gegevens 2023woonkern, 800 inwoners
naam: Oosterend
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00559easterein_b 34. (b) DSC00559easterein_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050102easterein 35. (e) P1050102easterein
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Easterwierrum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2015
Postcode9021
Alternatieve naamOosterwierum
BRT-gegevens 2023woonkern, 270 inwoners
naam: Oosterwierum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02805easterwierrum_b 36. (b) DSC02805easterwierrum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02808easterwierrum_z 37. (z) DSC02808easterwierrum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

easterwierrum2258 38. (z) easterwierrum2258
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈

DSC02806easterwierrum_e 39. (e) DSC02806easterwierrum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Exmorra
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2307
Postcode8759
Alternatieve naamEksmoarre
BRT-gegevens 2023woonkern, 365 inwoners
naam (Fries): Eksmoarre
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP9284 40. (b) IMGP9284
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈

IMG_0022exmorra 41. (z) IMG_0022exmorra
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

IMG_0021exmorra 42. (e) IMG_0021exmorra
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Ferwoude
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2308
Postcode8761
Alternatieve naamFerwâlde
BRT-gegevens 2023woonkern, 125 inwoners
naam (Fries): Ferwâlde
Externe linkPlaatsengids.nl

ferwoude017 43. (b) ferwoude017
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

IMG_0027ferwoude 44. (e) IMG_0027ferwoude
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Folsgare
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2402
Postcode8773
Alternatieve naamFolsgeare
BRT-gegevens 2023woonkern, 315 inwoners
naam (Fries): Folsgeare
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00175folsgare_b 45. (b) DSC00175folsgare_b
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00177folsgare_z 46. (z) DSC00177folsgare_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

P1050090folsgeare 47. (e) P1050090folsgeare
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Gaast
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2309
Postcode8757
BRT-gegevens 2023woonkern, 160 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

gaast015 48. (b) gaast015
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

P1040571gaast 49. (e) P1040571gaast
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Gaastmeer
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2403
Postcode8611
Alternatieve naamDe Gaastmar
BRT-gegevens 2023woonkern, 215 inwoners
naam (Fries): De Gaastmar
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00575gaastmeer_b 50. (b) DSC00575gaastmeer_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

gaastmeer0043 51. (z) gaastmeer0043
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

DSC00576gaastmeer_e 52. (e) DSC00576gaastmeer_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Gauw
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2404
Postcode8627
Alternatieve naamGau
BRT-gegevens 2023woonkern, 325 inwoners
naam (Fries): Gau
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03031gauw_b 53. (b) DSC03031gauw_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1050788gauw 54. (z) P1050788gauw
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

IMG_9992gau 55. (e) IMG_9992gau
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Goënga
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2405
Postcode8628
Alternatieve naamGoaiïngea
BRT-gegevens 2023woonkern, 170 inwoners
naam (Fries): Goaiïngea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03032goenga_b 56. (b) DSC03032goenga_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03033goenga_z 57. (z) DSC03033goenga_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMG_9995goaiingea 58. (e) IMG_9995goaiingea
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Greonterp
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2406
Postcode8658
BRT-gegevens 2023woonkern, 10 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC09110greonterp_b 59. (b) DSC09110greonterp_b
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈

DSC09111greonterp_z 60. (z) DSC09111greonterp_z
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈

DSC09112greonterp_e 61. (e) DSC09112greonterp_e
Foto gemaakt in april 2020

⇈top⇈

Hartwerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2310
Postcode8741
Alternatieve naamHartwert
BRT-gegevens 2023woonkern, 45 inwoners
naam (Fries): Hartwert
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00471hartwerd_b 62. (b) DSC00471hartwerd_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050806hartwerd 63. (e) P1050806hartwerd
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Heeg
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2407
Postcode8620 - 8621
Alternatieve naamHeech
BRT-gegevens 2023woonkern, 2150 inwoners
naam (Fries): Heech
Externe linkPlaatsengids.nl

heeg0036 64. (b) heeg0036
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

heeg0038 65. (z) heeg0038
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

P1040596heeg 66. (e) P1040596heeg
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Hemelum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1970
Postcode8584
Alternatieve naamHimmelum
BRT-gegevens 2023woonkern, 400 inwoners
naam (Fries): Himmelum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC01821hemelum_b 67. (b) DSC01821hemelum_b
Foto gemaakt in mei 2019

⇈top⇈

himmelum006 68. (e) himmelum006
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

Hichtum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2311
Postcode8743
BRT-gegevens 2023woonkern, 45 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05437hichtum_b 69. (b) DSC05437hichtum_b
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

DSC05438hichtum_z 70. (z) DSC05438hichtum_z
Foto gemaakt in oktober 2019

⇈top⇈

IMG_0018hichtum 71. (e) IMG_0018hichtum
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Hidaard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2016
Postcode8737
BRT-gegevens 2023woonkern, 60 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00560hidaard_b 72. (b) DSC00560hidaard_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050098hidaard 73. (z) P1050098hidaard
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

DSC00562hidaard_e 74. (e) DSC00562hidaard_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-07) | Volgende pagina >>