i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Waadhoeke 2)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Waadhoeke
Plaatsen:
1 Achlum bze
1 Baaium be
1 Berltsum be
1 Bitgummole be
1 Bitgum be
1 Blessum bze
1 Boer wz
1 Boksum be
1 Deinum be
1 Dongjum bze
1 Dronryp bce
1 Firdgum bze
1 Franeker bfze
1 Herbaijum be
1 Hitzum be
1 Ingelum bze
1 Klooster Lidlum w
1 Marsum bze
1 Menaam be
1 Minnertsga be
1 Nij Altoenae be

1 Oosterbierum be
1 Oudebildtzijl be
1 Peins bze
1 Pietersbierum be
1 Ried be
2 Schalsum bze
2 Sexbierum bze
2 Skingen be
2 Slappeterp be
2 Spannum bze
2 Sint-Annaparochie bze
2 Sint-Jacobiparochie be
2 Tzum be
2 Tzummarum bze
2 Vrouwenparochie bze
2 Wier be
2 Winsum bze
2 Wjelsryp bze
2 Westhoek we
2 Zweins bze
Niet-erkende plaatsen:
2 Ritsumasyl be
2 Bonkwert w
2 Kleaster Anjum w
2 Koehool wz
2 Lutjelollum w
2 Nieuwebildtzijl wne
2 Tsjeppenbur wnz
2 Weakens w
2 Westerein w
2 Zwarte Haan w
2 Berltsum-West w
2 Hatsum nz
2 Kingmatille n
2 Tritzum n
Zonder borden:
2 Arkens n
2 Dijkshoek
2 Doijum
2 Fatum
2 Kie n
2 Kiesterzijl n
2 Miedum
2 Mooie Paal
2 Roptazijl
2 Salverd
2 Skyldum
2 Sopsum
2 Stad Niks
2 't Heechhout
2 Tolsum
2 Vrouwbuurtstermolen nz
2 War

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 2 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Waadhoeke 1


Waadhoeke 2


Schalsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1369
Postcode8813
Alternatieve naamSkalsum
BRT-gegevens 2023woonkern, 105 inwoners
naam (Fries): Skalsum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02833schalsum_b 1. (b) DSC02833schalsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

schalsum7841 2. (z) schalsum7841
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈

IMGP0818schalsum 3. (e) IMGP0818schalsum
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

Sexbierum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1373
Postcode8855
Alternatieve naamSeisbierrum
BRT-gegevens 2023woonkern, 1565 inwoners
naam (Fries): Seisbierrum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00549sexbierum_b 4. (b) DSC00549sexbierum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00551sexbierum_z 5. (z) DSC00551sexbierum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00552sexbierum_z 6. (z) DSC00552sexbierum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

IMG_8998sexbierum 7. (e) IMG_8998sexbierum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈

Skingen
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2732
Postcode8816
Alternatieve naamSchingen
BRT-gegevens 2023woonkern, 60 inwoners
naam: Schingen
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02828skingen_b 8. (b) DSC02828skingen_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

IMGP0816schingen 9. (e) IMGP0816schingen
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

Slappeterp
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2733
Postcode9037
BRT-gegevens 2023woonkern, 40 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC01043slappeterp_b 10. (b) DSC01043slappeterp_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈

P1020249slappeterp 11. (e) P1020249slappeterp
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Spannum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2030
Postcode8843
BRT-gegevens 2023woonkern, 230 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08642spannum_b 12. (b) DSC08642spannum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

DSC08643spannum_z 13. (z) DSC08643spannum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1020270spannum 14. (e) P1020270spannum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Sint-Annaparochie
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3331 (Naam volgens BAG: St.-Annaparochie)
Postcode9076
Alternatieve naamSint-Anne
BRT-gegevens 2023woonkern, 4225 inwoners
hoort bij: St.-Annaparochie
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05267stannaparochie_b 15. (b) DSC05267stannaparochie_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈

sintannaparochieDSC05785 16. (z) sintannaparochieDSC05785
Foto gemaakt in januari 2006

⇈top⇈

P1020241stannaparochie 17. (e) P1020241stannaparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Sint-Jacobiparochie
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3332 (Naam volgens BAG: St.-Jacobiparochie)
Postcode9079
Alternatieve naamSint-Jabik
BRT-gegevens 2023woonkern, 1295 inwoners
hoort bij: St.-Jacobiparochie
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00537stjacobiparochie_b 18. (b) DSC00537stjacobiparochie_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1020244stjacobiparochie 19. (e) P1020244stjacobiparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Tzum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1362
Postcode8804
Alternatieve naamTsjom
BRT-gegevens 2023woonkern, 895 inwoners
naam (Fries): Tsjom
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00555tzum_b 20. (b) DSC00555tzum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1020259tzum 21. (e) P1020259tzum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Tzummarum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1377
Postcode8850 - 8851
Alternatieve naamTsjummearum
BRT-gegevens 2023woonkern, 1185 inwoners
naam (Fries): Tsjummearum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00541tzummarum_b 22. (b) DSC00541tzummarum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

IMG_8993tzummarum 23. (z) IMG_8993tzummarum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈

IMGP7877tzummarum 24. (e) IMGP7877tzummarum
Foto gemaakt in augustus 2008

⇈top⇈

Vrouwenparochie
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3334
Postcode9077
Alternatieve naamFroubuurt
BRT-gegevens 2023woonkern, 565 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05266vrouwenparochie_b 25. (b) DSC05266vrouwenparochie_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈

DSC08842vrouwenparochie_z 26. (z) DSC08842vrouwenparochie_z
Foto gemaakt in juni 2022

⇈top⇈

DSC08843vrouwenparochie_z 27. (z) DSC08843vrouwenparochie_z
Foto gemaakt in juni 2022

⇈top⇈

P1020240vrouwenparochie 28. (e) P1020240vrouwenparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Wier
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2734
Postcode9043
BRT-gegevens 2023woonkern, 175 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00536wier_b 29. (b) DSC00536wier_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

IMG_8984wier 30. (e) IMG_8984wier
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈

Winsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2033
Postcode8830 - 8831 (Naam in postadressen: Winsum Fr.)
BRT-gegevens 2023woonkern, 1000 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03111winsum_b 31. (b) DSC03111winsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC08639winsum_z 32. (z) DSC08639winsum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1020268winsum 33. (e) P1020268winsum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Wjelsryp
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2035
Postcode8842
Alternatieve naamWelsrijp
BRT-gegevens 2023woonkern, 325 inwoners
naam: Welsrijp
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03116wjelsryp_b 34. (b) DSC03116wjelsryp_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

wjelsryp043 35. (z) wjelsryp043
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1020265wjelsryp 36. (e) P1020265wjelsryp
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Westhoek
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer3329
Postcode9075
BRT-gegevens 2023buurtschap, 250 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00538westhoek_w 37. (w) DSC00538westhoek_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00539westhoek_e 38. (e) DSC00539westhoek_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Zweins
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1367
Postcode8814
Alternatieve naamSweins
BRT-gegevens 2023woonkern, 55 inwoners
naam (Fries): Sweins
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02830zweins_b 39. (b) DSC02830zweins_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02831zweins_z 40. (z) DSC02831zweins_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1020252zweins 41. (e) P1020252zweins
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Berltsum-West
CategorieWijk (onderdeel van een bebouwde kom met een eigen naam)
Onderdeel vanBerltsum
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.

DSC00005berltsumwest_w 42. (w) DSC00005berltsumwest_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Bonkwert
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderSpannum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: Bonkwerd
hoort bij: Spannum

bonkwert038 43. (w) bonkwert038
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Hatsum
CategorieWwijzers (alleen aangegeven op wegwijzers)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 60 inwoners
hoort bij: Dronryp

P1020264hatsumtsjeppenbur 44. (n) P1020264hatsumtsjeppenbur
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

DSC01857hatsum_z 45. (z) DSC01857hatsum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈

Kingmatille
CategorieWwijzers (alleen aangegeven op wegwijzers)
Valt onderZweins
BRT-gegevens 2023gehucht, 30 inwoners
naam (Fries): Keimpetille
hoort bij: Zweins

kingmatilleIMGP0843 46. (n) kingmatilleIMGP0843
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

Kleaster Anjum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 35 inwoners
naam: Klooster Anjum
hoort bij: Berltsum

DSC01044kleasteranjum_w 47. (w) DSC01044kleasteranjum_w
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈

Koehool
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamKoehoal
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Koehoal
hoort bij: Tzummarum

DSC00010koehool_w 48. (w) DSC00010koehool_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00012koehool_z 49. (z) DSC00012koehool_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Lutjelollum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderFraneker
BRT-gegevens 2023buurtschap, 35 inwoners
naam (Fries): Lytselollum
hoort bij: Franeker

DSC03117lutjelollum_w 50. (w) DSC03117lutjelollum_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Nieuwebildtzijl
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamNije-Syl
Valt onderOudebildtzijl
BRT-gegevens 2023gehucht, 95 inwoners
hoort bij: Oudebildtzijl

DSC05262nieuwebildtzijl_w 51. (w) DSC05262nieuwebildtzijl_w
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈

nieuwebildtzijlIMGP0837 52. (n) nieuwebildtzijlIMGP0837
Foto gemaakt in december 2008

Nieuwe Bildtzijl, met een spatie dus.

⇈top⇈

P1020237nieuwebildtzijl 53. (e) P1020237nieuwebildtzijl
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Ritsumasyl
CategorieExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats)
Alternatieve naamRitsumazijl
BRT-gegevens 2023woonkern, 70 inwoners
naam: Ritsumazijl
hoort bij: Deinum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02826ritsumasyl_b 54. (b) DSC02826ritsumasyl_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02827ritsumasyl_e 55. (e) DSC02827ritsumasyl_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Tritzum
CategorieWwijzers (alleen aangegeven op wegwijzers)
Valt onderTzum
BRT-gegevens 2023gehucht, 0 inwoners
naam (Fries): Tritsum
hoort bij: Tzum

tritzum048 56. (n) tritzum048
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Tsjeppenbur
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Tjeppenboer
naam (Fries): Tsjeppenbûr
hoort bij: Wjelsryp

DSC01860tsjeppenbur_w 57. (w) DSC01860tsjeppenbur_w
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈

P1020264hatsumtsjeppenbur 58. (n) P1020264hatsumtsjeppenbur
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

DSC01858tsjeppenbur_n 59. (n) DSC01858tsjeppenbur_n
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈

DSC01859tsjeppenbur_z 60. (z) DSC01859tsjeppenbur_z
Foto gemaakt in oktober 2017
Molen: Hatsumermolen (Dronrijp)

⇈top⇈

Weakens
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderWinsum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
hoort bij: Winsum

weakens5341 61. (w) weakens5341
Foto gemaakt in november 2009

⇈top⇈

Westerein
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 55 inwoners
naam: Westerend
hoort bij: Wjelsryp

westerein044 62. (w) westerein044
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Zwarte Haan
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 25 inwoners
hoort bij: St.-Jacobiparochie

zwartehaanIMGP0833 63. (w) zwartehaanIMGP0833
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

Arkens
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderFraneker
BRT-gegevens 2023deelkern, 15 inwoners
naam (Fries): Erkens
hoort bij: Franeker

arkens7844 64. (n) arkens7844
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈

Dijkshoek
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam (Fries): Dykshoek
hoort bij: Firdgum

Doijum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam (Fries): Doaium
hoort bij: Franeker
Externe linkPlaatsengids.nl

Fatum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
hoort bij: Tzum
Externe linkPlaatsengids.nl

Kie
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderFraneker
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
hoort bij: Franeker

kieIMGP0848 65. (n) kieIMGP0848
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

Kiesterzijl
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderFraneker
BRT-gegevens 2023gehucht, 30 inwoners
naam (Fries): Kystersyl
hoort bij: Herbaijum

kiesterzijl3113 66. (n) kiesterzijl3113
Foto gemaakt in oktober 2012

⇈top⇈

Miedum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 35 inwoners
hoort bij: Franeker
Externe linkPlaatsengids.nl

Mooie Paal
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderMinnertsga
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Roptazijl
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderPietersbierum
Deels in gemeenteHarlingen
BRT-gegevens 2023gehucht, 0 inwoners [alle onderdelen samen]
naam (Fries): Roptasyl
hoort bij: Pietersbierum

Salverd
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Salwert
hoort bij: Franeker
Externe linkPlaatsengids.nl

Skyldum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 5 inwoners
naam: Schildum
hoort bij: Winsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Sopsum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
hoort bij: Achlum
Externe linkPlaatsengids.nl

Stad Niks
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderSint-Annaparochie
BRT-gegevens 2023buurtschap, 85 inwoners
hoort bij: St.-Annaparochie
Externe linkPlaatsengids.nl

't Heechhout
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Het Hooghout
naam (Fries): t Heechhout
hoort bij: Wjelsryp
Externe linkPlaatsengids.nl

Tolsum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderTzum
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Vrouwbuurtstermolen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
hoort bij: Vrouwenparochie

P1170815vrouwbuurtstermolen 67. (n) P1170815vrouwbuurtstermolen
Foto gemaakt in juli 2015

⇈top⇈

P1170817vrouwbuurtstermolen 68. (z) P1170817vrouwbuurtstermolen
Foto gemaakt in juli 2015
Molen: Vrouwbuurstermolen (Vrouwbuurtstermolen)

⇈top⇈

War
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-07) | Volgende pagina >>