i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Waadhoeke 2)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Waadhoeke
Plaatsen:
1 Achlum bze
1 Baaium be
1 Berltsum be
1 Bitgummole be
1 Bitgum be
1 Blessum bze
1 Boer wz
1 Boksum be
1 Deinum be
1 Dongjum bze
1 Dronryp bce
1 Firdgum bze
1 Franeker bfze
1 Herbaijum be
1 Hitzum be
1 Ingelum bze
1 Klooster Lidlum w
1 Marsum bze
1 Menaam be
1 Minnertsga be
1 Nij Altoenae be

1 Oosterbierum be
1 Oudebildtzijl be
1 Peins bze
1 Pietersbierum be
1 Ried be
2 Schalsum bze
2 Sexbierum bze
2 Skingen be
2 Slappeterp be
2 Spannum bze
2 Sint-Annaparochie bze
2 Sint-Jacobiparochie be
2 Tzum be
2 Tzummarum bze
2 Vrouwenparochie bze
2 Wier be
2 Winsum bze
2 Wjelsryp bze
2 Westhoek we
2 Zweins bze
Niet-erkende plaatsen:
2 Ritsumasyl be
2 Bonkwert w
2 Kleaster Anjum w
2 Koehool wz
2 Lutjelollum w
2 Nieuwebildtzijl wne
2 Tsjeppenbur wnz
2 Weakens w
2 Westerein w
2 Zwarte Haan w
2 Berltsum-West w
2 Hatsum nz
2 Kingmatille n
2 Tritzum n
Zonder borden:
2 Arkens n
2 Dijkshoek
2 Doijum
2 Fatum
2 Kie n
2 Kiesterzijl n
2 Miedum
2 Mooie Paal
2 Roptazijl
2 Salverd
2 Skyldum
2 Sopsum
2 Stad Niks
2 't Heechhout
2 Tolsum
2 Vrouwbuurtstermolen nz
2 War

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 2 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Waadhoeke 1


Waadhoeke 2

DSC02833schalsum_b
Schalsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1369
Postcode: 8813
Alternatieve naam: Skalsum
BRT-data (2021): woonkern, 105 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC02833schalsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
schalsum7841
2. (z) schalsum7841
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈
IMGP0818schalsum
3. (e) IMGP0818schalsum
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC00549sexbierum_b
Sexbierum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1373
Postcode: 8855
Alternatieve naam: Seisbierrum
BRT-data (2021): woonkern, 1560 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


4. (b) DSC00549sexbierum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00551sexbierum_z
5. (z) DSC00551sexbierum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00552sexbierum_z
6. (z) DSC00552sexbierum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8998sexbierum
7. (e) IMG_8998sexbierum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC02828skingen_b
Skingen
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2732
Postcode: 8816
Alternatieve naam: Schingen
BRT-data (2021): woonkern, 65 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


8. (b) DSC02828skingen_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMGP0816schingen
9. (e) IMGP0816schingen
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC01043slappeterp_b
Slappeterp
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2733
Postcode: 9037
BRT-data (2021): woonkern, 45 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


10. (b) DSC01043slappeterp_b
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
P1020249slappeterp
11. (e) P1020249slappeterp
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC08642spannum_b
Spannum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2030
Postcode: 8843
BRT-data (2021): woonkern, 220 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


12. (b) DSC08642spannum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
DSC08643spannum_z
13. (z) DSC08643spannum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1020270spannum
14. (e) P1020270spannum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC05267stannaparochie_b
Sint-Annaparochie
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3331
Naam volgens BAG: St.-Annaparochie
Postcode: 9076
Alternatieve naam: Sint-Anne
BRT-data (2021): woonkern, 4185 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


15. (b) DSC05267stannaparochie_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
sintannaparochieDSC05785
16. (z) sintannaparochieDSC05785
Foto gemaakt in januari 2006

⇈top⇈
P1020241stannaparochie
17. (e) P1020241stannaparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00537stjacobiparochie_b
Sint-Jacobiparochie
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3332
Naam volgens BAG: St.-Jacobiparochie
Postcode: 9079
Alternatieve naam: Sint-Jabik
BRT-data (2021): woonkern, 1335 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


18. (b) DSC00537stjacobiparochie_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1020244stjacobiparochie
19. (e) P1020244stjacobiparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00555tzum_b
Tzum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1362
Postcode: 8804
Alternatieve naam: Tsjom
BRT-data (2021): woonkern, 890 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


20. (b) DSC00555tzum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1020259tzum
21. (e) P1020259tzum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00541tzummarum_b
Tzummarum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1377
Postcode: 8850 - 8851
Alternatieve naam: Tsjummearum
BRT-data (2021): woonkern, 1140 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


22. (b) DSC00541tzummarum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8993tzummarum
23. (z) IMG_8993tzummarum
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
IMGP7877tzummarum
24. (e) IMGP7877tzummarum
Foto gemaakt in augustus 2008

⇈top⇈
DSC05266vrouwenparochie_b
Vrouwenparochie
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3334
Postcode: 9077
Alternatieve naam: Froubuurt
BRT-data (2021): woonkern, 545 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


25. (b) DSC05266vrouwenparochie_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
DSC08842vrouwenparochie_z
26. (z) DSC08842vrouwenparochie_z
Foto gemaakt in juni 2022

⇈top⇈
DSC08843vrouwenparochie_z
27. (z) DSC08843vrouwenparochie_z
Foto gemaakt in juni 2022

⇈top⇈
P1020240vrouwenparochie
28. (e) P1020240vrouwenparochie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00536wier_b
Wier
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2734
Postcode: 9043
BRT-data (2021): woonkern, 180 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


29. (b) DSC00536wier_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMG_8984wier
30. (e) IMG_8984wier
Foto gemaakt in juni 2013

⇈top⇈
DSC03111winsum_b
Winsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2033
Postcode: 8830 - 8831
Naam in postadressen: Winsum Fr.
BRT-data (2021): woonkern, 990 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


31. (b) DSC03111winsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC08639winsum_z
32. (z) DSC08639winsum_z
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1020268winsum
33. (e) P1020268winsum
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC03116wjelsryp_b
Wjelsryp
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2035
Postcode: 8842
Alternatieve naam: Welsrijp
BRT-data (2021): woonkern, 330 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


34. (b) DSC03116wjelsryp_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
wjelsryp043
35. (z) wjelsryp043
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1020265wjelsryp
36. (e) P1020265wjelsryp
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00538westhoek_w
Westhoek
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 3329
Postcode: 9075
BRT-data (2021): buurtschap, 250 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


37. (w) DSC00538westhoek_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00539westhoek_e
38. (e) DSC00539westhoek_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC02830zweins_b
Zweins
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1367
Postcode: 8814
Alternatieve naam: Sweins
BRT-data (2021): woonkern, 60 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


39. (b) DSC02830zweins_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02831zweins_z
40. (z) DSC02831zweins_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1020252zweins
41. (e) P1020252zweins
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC00005berltsumwest_w
Berltsum-West
Categorie: Wijk
Onderdeel van Berltsum


42. (w) DSC00005berltsumwest_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
bonkwert038
Bonkwert
Categorie: Gehucht
Valt onder Spannum
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners


43. (w) bonkwert038
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1020264hatsumtsjeppenbur
Hatsum
Categorie: Wwijzers


44. (n) P1020264hatsumtsjeppenbur
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC01857hatsum_z
45. (z) DSC01857hatsum_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
kingmatilleIMGP0843
Kingmatille
Categorie: Wwijzers
Valt onder Zweins
BRT-data (2021): gehucht, 30 inwoners


46. (n) kingmatilleIMGP0843
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
DSC01044kleasteranjum_w
Kleaster Anjum
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 35 inwoners


47. (w) DSC01044kleasteranjum_w
Foto gemaakt in april 2019

⇈top⇈
DSC00010koehool_w
Koehool
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Koehoal
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners


48. (w) DSC00010koehool_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00012koehool_z
49. (z) DSC00012koehool_z
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC03117lutjelollum_w
Lutjelollum
Categorie: Gehucht
Valt onder Franeker
BRT-data (2021): buurtschap, 40 inwoners


50. (w) DSC03117lutjelollum_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC05262nieuwebildtzijl_w
Nieuwebildtzijl
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Nije-Syl
Valt onder Oudebildtzijl
BRT-data (2021): gehucht, 80 inwoners


51. (w) DSC05262nieuwebildtzijl_w
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
nieuwebildtzijlIMGP0837
52. (n) nieuwebildtzijlIMGP0837
Foto gemaakt in december 2008
Nieuwe Bildtzijl, met een spatie dus.

⇈top⇈
P1020237nieuwebildtzijl
53. (e) P1020237nieuwebildtzijl
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC02826ritsumasyl_b
Ritsumasyl
Categorie: ExtraKom
Alternatieve naam: Ritsumazijl
BRT-data (2021): woonkern, 65 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


54. (b) DSC02826ritsumasyl_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02827ritsumasyl_e
55. (e) DSC02827ritsumasyl_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
tritzum048
Tritzum
Categorie: Wwijzers
Valt onder Tzum
BRT-data (2021): gehucht, 0 inwoners


56. (n) tritzum048
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
DSC01860tsjeppenbur_w
Tsjeppenbur
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
De BRT noemt als Friese naam Tsjeppenbûr. Op de bordjes is het inconsistent: u, û en ú


57. (w) DSC01860tsjeppenbur_w
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
P1020264hatsumtsjeppenbur
58. (n) P1020264hatsumtsjeppenbur
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC01858tsjeppenbur_n
59. (n) DSC01858tsjeppenbur_n
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC01859tsjeppenbur_z
60. (z) DSC01859tsjeppenbur_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
weakens5341
Weakens
Categorie: Gehucht
Valt onder Winsum
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


61. (w) weakens5341
Foto gemaakt in november 2009

⇈top⇈
westerein044
Westerein
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 55 inwoners


62. (w) westerein044
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
zwartehaanIMGP0833
Zwarte Haan
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 25 inwoners


63. (w) zwartehaanIMGP0833
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
arkens7844
Arkens
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Franeker
BRT-data (2021): deelkern, 15 inwoners


64. (n) arkens7844
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈

Dijkshoek
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 5 inwoners

Doijum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Fatum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
kieIMGP0848
Kie
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Franeker
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


65. (n) kieIMGP0848
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
kiesterzijl3113
Kiesterzijl
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Franeker
BRT-data (2021): gehucht, 30 inwoners


66. (n) kiesterzijl3113
Foto gemaakt in oktober 2012

⇈top⇈

Miedum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 30 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Mooie Paal
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Minnertsga
Informatie op plaatsengids.nl

Roptazijl
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Pietersbierum
BRT-data (2021): gehucht, 0 inwoners
(De BRT-data is voor alle onderdelen van de plaats.)
Gedeeltelijk in de gemeente Harlingen.

Salverd
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Skyldum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 5 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Sopsum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Stad Niks
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Sint-Annaparochie
BRT-data (2021): buurtschap, 85 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

't Heechhout
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Tolsum
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Tzum
Informatie op plaatsengids.nl
P1170815vrouwbuurtstermolen
Vrouwbuurtstermolen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners


67. (n) P1170815vrouwbuurtstermolen
Foto gemaakt in juli 2015

⇈top⇈
P1170817vrouwbuurtstermolen
68. (z) P1170817vrouwbuurtstermolen
Foto gemaakt in juli 2015

⇈top⇈

War
Categorie: GehuchtZonderBord
Informatie op plaatsengids.nl
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>