i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Leeuwarden 1)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Leeuwarden
Plaatsen:
1 Alde Leie bze
1 Baard be
1 Bears bwze
1 Britsum bze
1 Eagum wze
1 Easterlittens be
1 Feinsum bfe
1 Friens be
1 Goutum bze
1 Grou be
1 Hempens bne
1 Hijum bze
1 Hilaard be
1 Húns bze
1 Idaerd bze
1 Jellum be
1 Jelsum be
1 Jirnsum bze
1 Jorwert be
1 Koarnjum be

1 Leeuwarden bze
1 Lekkum be
1 Leons be
1 Mantgum bze
1 Miedum beo
1 Reduzum bnze
2 Snakkerburen wzeo
2 Stiens bfze
2 Swichum bze
2 Teerns beo
2 Warstiens be
2 Warten be
2 Weidum be
2 Wergea be
2 Wirdum bze
2 Wytgaard bze
Niet-erkende plaatsen:
2 Abbenwier wz
2 Angwier wz
2 Barrahûs w
2 De Him w
2 Fûns w
2 Hesens w
2 Hoarne w
2 Hoptille w
2 It Wiel w
2 Rewert w
2 Skillaerd w
2 Skrins w
2 Tichelwurk w
2 Truerd w
2 Tsienzerbuorren w
2 Tsjeintgum w
2 Wammert w
2 Wieuwens w
2 Domwier n
Wijken:
2 Techum wn

Zonder borden:
2 Bartlehiem
2 De Burd
2 De Groote Bontekoe
2 Finsterbuorren
2 Goatum
2 Narderbuorren
2 Noardein
2 Schilkampen
2 Suorein
2 Tjaard

Alleen op kaarten:
Hofland
Midsburen
Vierhuis
Wilaard

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, o = verouderde bordfoto, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 2 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Leeuwarden 2


Gemeente Leeuwarden

Recente gemeentelijke herindelingen:
Boarnsterhim: Per 1-1-2014 is de gemeente Boarnsterhim verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.
Leeuwarderadeel: Per 1-1-2018 is Leeuwarderadeel opgegaan in de gemeente Leeuwarden.
Littenseradiel: Per 1-1-2018 is de gemeente Littenseradiel verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

Informatie op plaatsengids.nl
DSC05258aldeleije_b
Alde Leie
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3224
Postcode: 9071
Alternatieve naam: Oude Leije
BRT-data (2021): woonkern, 225 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC05258aldeleije_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈
P1020231aldeleie
2. (z) P1020231aldeleie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
P1020232aldeleie
3. (e) P1020232aldeleie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈
DSC03051baard_b
Baard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2009
Postcode: 8834
BRT-data (2021): woonkern, 165 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


4. (b) DSC03051baard_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03052baard_e
5. (e) DSC03052baard_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02819bears_b
Bears
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2010
Postcode: 9025
Alternatieve naam: Beers
BRT-data (2021): woonkern, 70 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


6. (b) DSC02819bears_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
bearswit2267
7. (w) bearswit2267
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈
bears040
8. (z) bears040
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
af039bears
9. (e) af039bears
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
DSC00516britsum_b
Britsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3225
Postcode: 9055
BRT-data (2021): woonkern, 900 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


10. (b) DSC00516britsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1000460britsum
11. (z) P1000460britsum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
P1000459britsum
12. (e) P1000459britsum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
DSC03491eagum_w
Eagum
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2524
Postcode: 9006
Alternatieve naam: Aegum
BRT-data (2021): gehucht, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


13. (w) DSC03491eagum_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
eagum059
14. (w) eagum059
Foto gemaakt in januari 2009
Oudere versie.

⇈top⇈
P1030303eagum
15. (w) P1030303eagum
Foto gemaakt in februari 2014
Hetzelfde bord, overgeplakt met gem. Leeuwarden en dat weer overgeplakt met gem. Ljouwerterhim.

⇈top⇈
P1030304eagum
16. (z) P1030304eagum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
P1030302eagum
17. (e) P1030302eagum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC03049easterlittens_b
Easterlittens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2014
Postcode: 8835
Alternatieve naam: Oosterlittens
BRT-data (2021): woonkern, 360 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


18. (b) DSC03049easterlittens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03050easterlittens_e
19. (e) DSC03050easterlittens_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC00513feinsum_b
Feinsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3226
Postcode: 9053
Alternatieve naam: Finkum
BRT-data (2021): woonkern, 105 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


20. (b) DSC00513feinsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
20220316ItSpoardok_csprangers
21. (f) 20220316ItSpoardok_csprangers
Foto gemaakt door C. Sprangers in maart 2022
It Spoardok
Dit betreft feitelijk een speelveldje.

⇈top⇈
DSC00514feinsum_e
22. (e) DSC00514feinsum_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC02799friens_b
Friens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2527
Postcode: 9009
BRT-data (2021): woonkern, 60 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


23. (b) DSC02799friens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02800friens_e
24. (e) DSC02800friens_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
goutumIMGP7827
Goutum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3616
Postcode: 9084
BRT-data (2021): woonkern, 3270 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


25. (b) goutumIMGP7827
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈
DSC05913goutum_z
26. (z) DSC05913goutum_z
Foto gemaakt in februari 2022
Woonkerk.

⇈top⇈
P1000453goutum
27. (e) P1000453goutum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
DSC02788grou_b
Grou
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3602
Postcode: 9000 - 9001
Alternatieve naam: Grouw
BRT-data (2021): woonkern, 5510 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


28. (b) DSC02788grou_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02789grou_e
29. (e) DSC02789grou_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
IMGP9222
Hempens
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1202
Postcode: 9086
Alternatieve naam: Himpens
BRT-data (2021): woonkern, 230 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


30. (b) IMGP9222
Foto gemaakt in september 2008
Hempens en Teerns zijn bijna omsloten door Leeuwarden. Teerns is echt een gehucht van maar een paar boerderijen. Toch staan de namen prominent op de wegwijzers, samen als Hempens-Teerns.

⇈top⇈
hempensteernsIMGP0809
31. (n) hempensteernsIMGP0809
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈
P1000450hempens
32. (e) P1000450hempens
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
DSC00511hijum_b
Hijum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3227
Postcode: 9054
BRT-data (2021): woonkern, 370 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


33. (b) DSC00511hijum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00512hijum_z
34. (z) DSC00512hijum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1000463hijum
35. (e) P1000463hijum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
DSC03105hilaard_b
Hilaard
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2017
Postcode: 9027
BRT-data (2021): woonkern, 245 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


36. (b) DSC03105hilaard_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03106hilaard_e
37. (e) DSC03106hilaard_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03110huns_b
Húns
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2019
Postcode: 8832
Alternatieve naam: Huins
BRT-data (2021): woonkern, 55 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


38. (b) DSC03110huns_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC01864huns_z
39. (z) DSC01864huns_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈
DSC03109huns_z
40. (z) DSC03109huns_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1030287huns
41. (e) P1030287huns
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC02791idaerd_b
Idaerd
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2529
Postcode: 9007
Alternatieve naam: Idaard
BRT-data (2021): gehucht, 85 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


42. (b) DSC02791idaerd_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02790idaerdgemljouwert_b
43. (b) DSC02790idaerdgemljouwert_b
Foto gemaakt in juni 2019
Gemeente Ljouwert...

⇈top⇈
DSC02792idaerd_z
44. (z) DSC02792idaerd_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02793idaerd_e
45. (e) DSC02793idaerd_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02820jellum_b
Jellum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2022
Postcode: 9026
BRT-data (2021): woonkern, 125 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


46. (b) DSC02820jellum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1030285jellum
47. (e) P1030285jellum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC00518jelsum_b
Jelsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3228
Postcode: 9057
BRT-data (2021): woonkern, 155 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


48. (b) DSC00518jelsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC08461jelsum_e
49. (e) DSC08461jelsum_e
Foto gemaakt in mei 2022

⇈top⇈
DSC02784jirnsum_b
Jirnsum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2530
Postcode: 9010 - 9011
Alternatieve naam: Irnsum
BRT-data (2021): woonkern, 1195 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


50. (b) DSC02784jirnsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02785jirnsum_z
51. (z) DSC02785jirnsum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02786jirnsum_e
52. (e) DSC02786jirnsum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02813jorwert_b
Jorwert
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2023
Postcode: 9023
Alternatieve naam: Jorwerd
BRT-data (2021): woonkern, 225 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


53. (b) DSC02813jorwert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02814jorwert_e
54. (e) DSC02814jorwert_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC00517koarnjum_b
Koarnjum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3229
Postcode: 9056
Alternatieve naam: Cornjum
BRT-data (2021): woonkern, 345 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


55. (b) DSC00517koarnjum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
IMGP7833cornjum
56. (e) IMGP7833cornjum
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈
leeuwardenIMGP7829
Leeuwarden
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3615
Postcode: 8900 - 8939
Alternatieve naam: Ljouwert
BRT-data (2021): woonkern, 93545 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


57. (b) leeuwardenIMGP7829
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈
DSC01106leeuwarden_z
58. (z) DSC01106leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
DSC01108leeuwarden_z
59. (z) DSC01108leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
DSC01110leeuwarden_z
60. (z) DSC01110leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
DSC01118leeuwarden_z
61. (z) DSC01118leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
DSC01140leeuwarden_z
62. (z) DSC01140leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
DSC01154leeuwarden_z
63. (z) DSC01154leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈
leeuwardenr0300875
64. (z) leeuwardenr0300875
Foto gemaakt in september 2003

⇈top⇈
P1000454leeuwarden
65. (e) P1000454leeuwarden
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈
lekkum7860
Lekkum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1198
Postcode: 9081
BRT-data (2021): woonkern, 385 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


66. (b) lekkum7860
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈
P1030276lekkum
67. (e) P1030276lekkum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC03053leons_b
Leons
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2025
Postcode: 8833
Alternatieve naam: Lions
BRT-data (2021): woonkern, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


68. (b) DSC03053leons_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03054leons_e
69. (e) DSC03054leons_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02809mantgum_b
Mantgum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2027
Postcode: 9022
BRT-data (2021): woonkern, 1080 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


70. (b) DSC02809mantgum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC02810mantgum_z
71. (z) DSC02810mantgum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
mantgum2261
72. (z) mantgum2261
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈
P1050110mantgum
73. (e) P1050110mantgum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
P1060278miedum
Miedum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1199
Postcode: 9082
BRT-data (2021): woonkern, 5 inwoners


74. (b) P1060278miedum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
miedumIMGP9219
75. (o) miedumIMGP9219
Foto gemaakt in september 2008
(Deze foto is verouderd, de situatie is inmiddels veranderd.)

⇈top⇈
P1030274miedum
76. (e) P1030274miedum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC02798reduzum_b
Reduzum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2535
Postcode: 9008
Alternatieve naam: Roordahuizum
BRT-data (2021): woonkern, 980 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


77. (b) DSC02798reduzum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
P1030299reduzumljouwerterhim
78. (n) P1030299reduzumljouwerterhim
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈
DSC02796reduzum_z
79. (z) DSC02796reduzum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
DSC03494reduzum_e
80. (e) DSC03494reduzum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2024-01-07) | Volgende pagina >>