i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Leeuwarden 1)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Leeuwarden
Plaatsen:
1 Alde Leie bze
1 Baard be
1 Bears bwze
1 Britsum bze
1 Eagum wze
1 Easterlittens be
1 Feinsum bfe
1 Friens be
1 Goutum bze
1 Grou be
1 Hempens bne
1 Hijum bze
1 Hilaard be
1 Húns bze
1 Idaerd bze
1 Jellum be
1 Jelsum be
1 Jirnsum bze
1 Jorwert be
1 Koarnjum be

1 Leeuwarden bze
1 Lekkum be
1 Leons be
1 Mantgum bze
1 Miedum beo
1 Reduzum bnze
2 Snakkerburen wzeo
2 Stiens bfze
2 Swichum bze
2 Teerns beo
2 Warstiens be
2 Warten be
2 Weidum be
2 Wergea be
2 Wirdum bze
2 Wytgaard bze
Niet-erkende plaatsen:
2 Abbenwier wz
2 Angwier wz
2 Barrahûs w
2 De Him w
2 Fûns w
2 Hesens w
2 Hoarne w
2 Hoptille w
2 It Wiel w
2 Rewert w
2 Skillaerd w
2 Skrins w
2 Tichelwurk w
2 Truerd w
2 Tsienzerbuorren w
2 Tsjeintgum w
2 Wammert w
2 Wieuwens w
2 Domwier n
Wijken:
2 Techum wn

Zonder borden:
2 Bartlehiem
2 De Burd
2 De Groote Bontekoe
2 Finsterbuorren
2 Goatum
2 Narderbuorren
2 Noardein
2 Schilkampen
2 Suorein
2 Tjaard

Alleen op kaarten:
Hofland
Midsburen
Vierhuis
Wilaard

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, o = verouderde bordfoto, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 2 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Leeuwarden 2


Gemeente Leeuwarden
Recente gemeentelijke herindelingen:
BoarnsterhimPer 1-1-2014 is Boarnsterhim verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, De Friese Meren en Súdwest-Fryslân.
LeeuwarderadeelPer 1-1-2018 is Leeuwarderadeel opgegaan in Leeuwarden.
LittenseradielPer 1-1-2018 is Littenseradiel verdeeld over Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
Externe linkPlaatsengids.nl


Alde Leie
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3224
Postcode9071
Alternatieve naamOude Leije
BRT-gegevens 2023woonkern, 220 inwoners
naam: Oude Leije
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC05258aldeleije_b 1. (b) DSC05258aldeleije_b
Foto gemaakt in september 2019

⇈top⇈

P1020231aldeleie 2. (z) P1020231aldeleie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

P1020232aldeleie 3. (e) P1020232aldeleie
Foto gemaakt in december 2013

⇈top⇈

Baard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2009
Postcode8834
BRT-gegevens 2023woonkern, 175 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03051baard_b 4. (b) DSC03051baard_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03052baard_e 5. (e) DSC03052baard_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Bears
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2010
Postcode9025
Alternatieve naamBeers
BRT-gegevens 2023woonkern, 70 inwoners
naam: Beers
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02819bears_b 6. (b) DSC02819bears_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

bearswit2267 7. (w) bearswit2267
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈

bears040 8. (z) bears040
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

af039bears 9. (e) af039bears
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

Britsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3225
Postcode9055
BRT-gegevens 2023woonkern, 900 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00516britsum_b 10. (b) DSC00516britsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1000460britsum 11. (z) P1000460britsum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

P1000459britsum 12. (e) P1000459britsum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

Eagum
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2524
Postcode9006
Alternatieve naamAegum
BRT-gegevens 2023gehucht, 35 inwoners
naam: Aegum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03491eagum_w 13. (w) DSC03491eagum_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

eagum059 14. (w) eagum059
Foto gemaakt in januari 2009

Oudere versie.

⇈top⇈

P1030303eagum 15. (w) P1030303eagum
Foto gemaakt in februari 2014

Hetzelfde bord, overgeplakt met gem. Leeuwarden en dat weer overgeplakt met gem. Ljouwerterhim.

⇈top⇈

P1030304eagum 16. (z) P1030304eagum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

P1030302eagum 17. (e) P1030302eagum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

Easterlittens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2014
Postcode8835
Alternatieve naamOosterlittens
BRT-gegevens 2023woonkern, 375 inwoners
naam: Oosterlittens
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03049easterlittens_b 18. (b) DSC03049easterlittens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03050easterlittens_e 19. (e) DSC03050easterlittens_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Feinsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3226
Postcode9053
Alternatieve naamFinkum
BRT-gegevens 2023woonkern, 95 inwoners
naam: Finkum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00513feinsum_b 20. (b) DSC00513feinsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

20220316ItSpoardok_csprangers 21. (f) 20220316ItSpoardok_csprangers
Foto gemaakt in maart 2022 door C. Sprangers
It Spoardok

Dit betreft feitelijk een speelveldje.

⇈top⇈

DSC00514feinsum_e 22. (e) DSC00514feinsum_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Friens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2527
Postcode9009
BRT-gegevens 2023woonkern, 55 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02799friens_b 23. (b) DSC02799friens_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02800friens_e 24. (e) DSC02800friens_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Goutum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3616
Postcode9084
BRT-gegevens 2023woonkern, 3345 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

goutumIMGP7827 25. (b) goutumIMGP7827
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈

DSC05913goutum_z 26. (z) DSC05913goutum_z
Foto gemaakt in februari 2022

Woonkerk.

⇈top⇈

P1000453goutum 27. (e) P1000453goutum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

Grou
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3602
Postcode9000 - 9001
Alternatieve naamGrouw
BRT-gegevens 2023woonkern, 5540 inwoners
naam: Grouw
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02788grou_b 28. (b) DSC02788grou_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02789grou_e 29. (e) DSC02789grou_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Hempens
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1202
Postcode9086
Alternatieve naamHimpens
BRT-gegevens 2023woonkern, 235 inwoners
naam (Fries): Himpens
Externe linkPlaatsengids.nl

IMGP9222 30. (b) IMGP9222
Foto gemaakt in september 2008

Hempens en Teerns zijn bijna omsloten door Leeuwarden. Teerns is echt een gehucht van maar een paar boerderijen. Toch staan de namen prominent op de wegwijzers, samen als Hempens-Teerns.

⇈top⇈

hempensteernsIMGP0809 31. (n) hempensteernsIMGP0809
Foto gemaakt in december 2008

⇈top⇈

P1000450hempens 32. (e) P1000450hempens
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

Hijum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3227
Postcode9054
BRT-gegevens 2023woonkern, 375 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00511hijum_b 33. (b) DSC00511hijum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00512hijum_z 34. (z) DSC00512hijum_z
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1000463hijum 35. (e) P1000463hijum
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

Hilaard
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2017
Postcode9027
BRT-gegevens 2023woonkern, 250 inwoners
naam: Hijlaard
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03105hilaard_b 36. (b) DSC03105hilaard_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03106hilaard_e 37. (e) DSC03106hilaard_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Húns
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2019
Postcode8832
Alternatieve naamHuins
BRT-gegevens 2023woonkern, 50 inwoners
naam: Huins
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03110huns_b 38. (b) DSC03110huns_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC01864huns_z 39. (z) DSC01864huns_z
Foto gemaakt in oktober 2017

⇈top⇈

DSC03109huns_z 40. (z) DSC03109huns_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1030287huns 41. (e) P1030287huns
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

Idaerd
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2529
Postcode9007
Alternatieve naamIdaard
BRT-gegevens 2023woonkern, 80 inwoners
naam: Idaard
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02791idaerd_b 42. (b) DSC02791idaerd_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02790idaerdgemljouwert_b 43. (b) DSC02790idaerdgemljouwert_b
Foto gemaakt in juni 2019

Gemeente Ljouwert...

⇈top⇈

DSC02792idaerd_z 44. (z) DSC02792idaerd_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02793idaerd_e 45. (e) DSC02793idaerd_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Jellum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2022
Postcode9026
BRT-gegevens 2023woonkern, 125 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02820jellum_b 46. (b) DSC02820jellum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1030285jellum 47. (e) P1030285jellum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

Jelsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3228
Postcode9057
BRT-gegevens 2023woonkern, 160 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00518jelsum_b 48. (b) DSC00518jelsum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC08461jelsum_e 49. (e) DSC08461jelsum_e
Foto gemaakt in mei 2022

⇈top⇈

Jirnsum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2530
Postcode9010 - 9011
Alternatieve naamIrnsum
BRT-gegevens 2023woonkern, 1225 inwoners
naam: Irnsum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02784jirnsum_b 50. (b) DSC02784jirnsum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02785jirnsum_z 51. (z) DSC02785jirnsum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02786jirnsum_e 52. (e) DSC02786jirnsum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Jorwert
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2023
Postcode9023
Alternatieve naamJorwerd
BRT-gegevens 2023woonkern, 225 inwoners
naam: Jorwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02813jorwert_b 53. (b) DSC02813jorwert_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02814jorwert_e 54. (e) DSC02814jorwert_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Koarnjum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3229
Postcode9056
Alternatieve naamCornjum
BRT-gegevens 2023woonkern, 345 inwoners
naam: Cornjum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00517koarnjum_b 55. (b) DSC00517koarnjum_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

IMGP7833cornjum 56. (e) IMGP7833cornjum
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈

Leeuwarden
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3615
Postcode8900 - 8939
Alternatieve naamLjouwert
BRT-gegevens 2023woonkern, 96120 inwoners
naam (Fries): Ljouwert
Externe linkPlaatsengids.nl

leeuwardenIMGP7829 57. (b) leeuwardenIMGP7829
Foto gemaakt in juli 2008

⇈top⇈

DSC01106leeuwarden_z 58. (z) DSC01106leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

DSC01108leeuwarden_z 59. (z) DSC01108leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

DSC01110leeuwarden_z 60. (z) DSC01110leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

DSC01118leeuwarden_z 61. (z) DSC01118leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

DSC01140leeuwarden_z 62. (z) DSC01140leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

DSC01154leeuwarden_z 63. (z) DSC01154leeuwarden_z
Foto gemaakt in juli 2021

⇈top⇈

leeuwardenr0300875 64. (z) leeuwardenr0300875
Foto gemaakt in september 2003

⇈top⇈

P1000454leeuwarden 65. (e) P1000454leeuwarden
Foto gemaakt in oktober 2013

⇈top⇈

Lekkum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1198
Postcode9081
BRT-gegevens 2023woonkern, 395 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

lekkum7860 66. (b) lekkum7860
Foto gemaakt in februari 2012

⇈top⇈

P1030276lekkum 67. (e) P1030276lekkum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

Leons
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2025
Postcode8833
Alternatieve naamLions
BRT-gegevens 2023woonkern, 20 inwoners
naam: Lions
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC03053leons_b 68. (b) DSC03053leons_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03054leons_e 69. (e) DSC03054leons_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Mantgum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2027
Postcode9022
BRT-gegevens 2023woonkern, 1050 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02809mantgum_b 70. (b) DSC02809mantgum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC02810mantgum_z 71. (z) DSC02810mantgum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

mantgum2261 72. (z) mantgum2261
Foto gemaakt in augustus 2012

⇈top⇈

P1050110mantgum 73. (e) P1050110mantgum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Miedum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1199
Postcode9082
BRT-gegevens 2023woonkern, 5 inwoners

P1060278miedum 74. (b) P1060278miedum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

miedumIMGP9219 75. (o) miedumIMGP9219
Foto gemaakt in september 2008
(Deze foto is verouderd, de situatie is inmiddels veranderd.)

⇈top⇈

P1030274miedum 76. (e) P1030274miedum
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

Reduzum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2535
Postcode9008
Alternatieve naamRoordahuizum
BRT-gegevens 2023woonkern, 985 inwoners
naam: Roordahuizum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02798reduzum_b 77. (b) DSC02798reduzum_b
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

P1030299reduzumljouwerterhim 78. (n) P1030299reduzumljouwerterhim
Foto gemaakt in februari 2014

⇈top⇈

DSC02796reduzum_z 79. (z) DSC02796reduzum_z
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

DSC03494reduzum_e 80. (e) DSC03494reduzum_e
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-07) | Volgende pagina >>