i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Súdwest-Fryslân 4)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze

2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be
2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 De Wieren
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl

4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen
4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
Feyteburen
De Hel
Oosthem
De Stringen

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 3


Súdwest-Fryslân 4

DSC00557wommels_b
Wommels
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2036
Postcode: 8730 - 8731
BRT-data (2021): woonkern, 2250 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


1. (b) DSC00557wommels_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
wommelsdebanen0320
2. (f) wommelsdebanen0320
Foto gemaakt in mei 2012
De Banen

⇈top⇈
wommels0323
3. (z) wommels0323
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
IMG_0016wommels
4. (e) IMG_0016wommels
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈
wonsIMGP9286
Wons
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2326
Postcode: 8747
Alternatieve naam: Wûns
BRT-data (2021): woonkern, 210 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


5. (b) wonsIMGP9286
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈
P1040555wons
6. (e) P1040555wons
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC08650workum_b
Workum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 1965
Postcode: 8710 - 8711
Alternatieve naam: Warkum
BRT-data (2021): woonkern, 4195 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


7. (b) DSC08650workum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1040573warkum
8. (e) P1040573warkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
waldsein015
Woudsend
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2426
Postcode: 8550 - 8551
Alternatieve naam: Wâldsein
BRT-data (2021): woonkern, 1385 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


9. (b) waldsein015
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈
P1040610woudsend
10. (e) P1040610woudsend
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00105westhem_b
Westhem
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2424
Postcode: 8616
Alternatieve naam: Westhim
BRT-data (2021): woonkern, 35 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


11. (b) DSC00105westhem_b
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈
westhem0054
12. (z) westhem0054
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC00106westhem_e
13. (e) DSC00106westhem_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈
DSC08272ypecolsga_w
Ypecolsga
Categorie: BagGehucht
BAG-nummer: 2427
Postcode: 8554
Alternatieve naam: Ypekolsgea
BRT-data (2021): buurtschap, 65 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


14. (w) DSC08272ypecolsga_w
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈
P1060341ypekolsgea
15. (e) P1060341ypekolsgea
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
DSC02493ysbrechtum_b
Ysbrechtum
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 3592
Postcode: 8633
BRT-data (2021): woonkern, 625 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


16. (b) DSC02493ysbrechtum_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
DSC02494ysbrechtum_z
17. (z) DSC02494ysbrechtum_z
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈
P1050093ysbrechtum
18. (e) P1050093ysbrechtum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
zurich8394
Zurich
Categorie: BagKom
BAG-nummer: 2327
Postcode: 8751
Alternatieve naam: Surch
BRT-data (2021): woonkern, 130 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


19. (b) zurich8394
Foto gemaakt in maart 2012

⇈top⇈
IMGP6831zurich
20. (e) IMGP6831zurich
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
arkum020
Arkum
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners


21. (w) arkum020
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈
P1040581arkum
22. (e) P1040581arkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
debieren052
De Bieren
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners


23. (w) debieren052
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
DSC00563dekliuw_w
De Kliuw
Categorie: Gehucht
Valt onder Hidaard
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners


24. (w) DSC00563dekliuw_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00564dekliuw_e
25. (e) DSC00564dekliuw_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
depole3385
De Pôle
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 30 inwoners


26. (w) depole3385
Foto gemaakt in mei 2011

⇈top⇈
depole3383
27. (n) depole3383
Foto gemaakt in mei 2011
Op dit bord wordt de Nederlandse naam nog gebruikt...

⇈top⇈
depolle5339
28. (n) depolle5339
Foto gemaakt in november 2009
Dit blijkt een andere De Pôlle ze zijn (met 2 keer L), in dezelfde gemeente.

⇈top⇈
dijksterburen4409
Dijksterburen
Categorie: Wwijzers
Valt onder Kimswerd
BRT-data (2021): gehucht, 5 inwoners


29. (n) dijksterburen4409
Foto gemaakt in juli 2011

⇈top⇈
DSC00206fiifhus_w
Fiifhûs
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners


30. (w) DSC00206fiifhus_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00207fiifhus_e
31. (e) DSC00207fiifhus_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
flansum067
Flansum
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Flânsum
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


32. (w) flansum067
Foto gemaakt in januari 2009

⇈top⇈
flansum065
33. (n) flansum065
Foto gemaakt in januari 2009

⇈top⇈
grauwekatIMGP6822
Grauwe Kat
Categorie: Gehucht
Valt onder Arum
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners


34. (w) grauwekatIMGP6822
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈
P1050801greatewierrum
Greate Wierrum
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners


35. (w) P1050801greatewierrum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈
hidaardersyl0328
Hidaardersyl
Categorie: Gehucht
Valt onder Hidaard
BRT-data (2021): gehucht, 20 inwoners


36. (w) hidaardersyl0328
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈
DSC03047jeth_w
Jeth
Categorie: Gehucht
Valt onder Britswert
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners


37. (w) DSC03047jeth_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈
jousterp4137
Jousterp
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners


38. (w) jousterp4137
Foto gemaakt in juni 2011
Particulier bordje (?)

⇈top⇈
klaeiterp031
Klaeiterp
Categorie: Gehucht
Valt onder Wiuwert
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners


39. (w) klaeiterp031
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
laaxum063
Laaxum
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Laaksum
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners


40. (w) laaxum063
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
laaxum062
41. (z) laaxum062
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1050053laaksum
42. (e) P1050053laaksum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
littenserbuorren051
Littenserbuorren
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


43. (w) littenserbuorren051
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
DSC00573lytsegaastmar_w
Lytse Gaastmar
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Kleine Gaastmeer
BRT-data (2021): gehucht, 25 inwoners


44. (w) DSC00573lytsegaastmar_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
DSC00574lytsegaastmar_e
45. (e) DSC00574lytsegaastmar_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
meilahuzen4304
Meilahuzen
Categorie: Gehucht
Valt onder Easterein
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners


46. (w) meilahuzen4304
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈
DSC00463nijezijl_b
Nijezijl
Categorie: ExtraKom
Alternatieve naam: Nijesyl
Valt onder Oosthem
BRT-data (2021): woonkern, 60 inwoners


47. (b) DSC00463nijezijl_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1050086nijesyl
48. (e) P1050086nijesyl
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
DSC00578osingahuizen_b
Osingahuizen
Categorie: ExtraKom
Alternatieve naam: Osingahuzen
Valt onder Heeg
BRT-data (2021): woonkern, 50 inwoners


49. (b) DSC00578osingahuizen_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈
P1040603osingahuizen
50. (e) P1040603osingahuizen
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈
DSC00201pikesyl_w
Pikesyl
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners


51. (w) DSC00201pikesyl_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
DSC00204pikesyl_e
52. (e) DSC00204pikesyl_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈
scharl064
Scharl
Categorie: Gehucht
Alternatieve naam: Skarl
BRT-data (2021): gehucht, 25 inwoners


53. (w) scharl064
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
P1050056skarl
54. (e) P1050056skarl
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈
skrok4305
Skrok
Categorie: Gehucht
Valt onder Easterein
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


55. (w) skrok4305
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈
spearsIMGP9560
Spears
Categorie: Gehucht
Valt onder Sibrandabuorren
BRT-data (2021): gehucht, 5 inwoners


56. (w) spearsIMGP9560
Foto gemaakt in september 2008
De geboorteplaats van Britney?

⇈top⇈
swartebeien050
Swarte Beien
Categorie: Gehucht
Valt onder Kûbaard
BRT-data (2021): gehucht, 5 inwoners


57. (w) swartebeien050
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈
trijehuzenIMGP9798
Trijehuzen
Categorie: Gehucht
Valt onder Hidaard
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners


58. (w) trijehuzenIMGP9798
Foto gemaakt in oktober 2008

⇈top⇈
wolsumerketting4296
Wolsumerketting
Categorie: Gehucht
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners


59. (w) wolsumerketting4296
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈
P1050080wolsumerketting
60. (e) P1050080wolsumerketting
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Aaksens
Categorie: GehuchtZonderBord
Informatie op plaatsengids.nl
abbegeasterketting4299
Abbegeasterketting
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


61. (n) abbegeasterketting4299
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Annabuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Atzeburen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Baarderbuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
baburen050
Baburen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Tjerkwerd
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners


62. (n) baburen050
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈
baburen051
63. (z) baburen051
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

Bovenburen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Koudum
Informatie op plaatsengids.nl

De Blokken
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

De Grits
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): deelkern, 0 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

De Wieren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 20 inwoners
De BRT noemt Groot Wieren (5 inw.) en Klein Wieren (15 inw.), maar Plaatsengids.nl citeert Gildemacher: "ter plekke zegt dat de mensen niets en staat het buurtje gewoon bekend als De Wieren."
Informatie op plaatsengids.nl

Doniaburen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
draeisterhuzen4292
Draeisterhuzen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Oosthem
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners


64. (n) draeisterhuzen4292
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Eemswoude
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Engwier
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Exmorrazijl
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
fiskersbuorren0044
Fiskersbuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Gaastmeer
BRT-data (2021): deelkern, 5 inwoners


65. (n) fiskersbuorren0044
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

Galamadammen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 0 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Gooium
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Harkezijl
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Hayum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
hemert052
Hemert
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Burgwerd
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


66. (n) hemert052
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

Hoekens
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Idserdaburen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Ingwert
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

It Fliet
Categorie: GehuchtZonderBord
Informatie op plaatsengids.nl

Jonkershuizen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Jouswerd
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Kampen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Witmarsum
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Kooihuizen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Koudehuizum
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Kromwâl
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Britswert
Informatie op plaatsengids.nl

Laad en Zaad
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Bolsward en Wolsum
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
De BRT noemt deze plaats Laard en Saard. Plaatsengids.nl legt uitgebreid uit hoe fout dat zou zijn.
Informatie op plaatsengids.nl
lippenwalde4291
Lippenwâlde
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners


67. (n) lippenwalde4291
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈
lytshuzen4046
Lytshuzen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Heeg
BRT-data (2021): buurtschap, 80 inwoners


68. (n) lytshuzen4046
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Makkum
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Boazum
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Marsherne
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Poppenwier
Informatie op plaatsengids.nl
monsamabuorren4306
Monsamabuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners


69. (n) monsamabuorren4306
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Nijbuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Nijekleaster
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Remswerd
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Rytseterp
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): gehucht, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Scharneburen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 20 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
schuilenburg7564
Schuilenburg
Categorie: GehuchtZonderBord


70. (n) schuilenburg7564
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈
schuilenburg7563
71. (z) schuilenburg7563
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

Sieswerd
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Hichtum
Informatie op plaatsengids.nl

Sjungadijk
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Slyp
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Reahûs
Informatie op plaatsengids.nl

Spyk
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Hinnaard
Informatie op plaatsengids.nl

Strand
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Swaenwert
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 5 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Tsjerkebuorren
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 25 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl
allingawiervierhuizen4045
Vierhuizen
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Allingawier
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl


72. (n) allingawiervierhuizen4045
Foto gemaakt in augustus 2009
Aan de Vierhuizen staan 3 huizen.

⇈top⇈

Viersprong
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Wiske
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Koudum en Workum
BRT-data (2021): gehucht, 20 inwoners
De BRT noemt Grote Wiske (10 inw.) en Kleine Wiske (10 inw.), Plaatsengids.nl noemt het nu 1 plaats.
Informatie op plaatsengids.nl

Wonneburen
Categorie: GehuchtZonderBord
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Yndyk
Categorie: GehuchtZonderBord
Valt onder Boazum
BRT-data (2021): buurtschap, 15 inwoners
Informatie op plaatsengids.nl

Bernsterburen
Categorie: AlleenOpKaart
BRT-data (2021): buurtschap, 30 inwoners

Feyteburen
Categorie: AlleenOpKaart
BRT-data (2021): deelkern, 10 inwoners

De Hel
Categorie: AlleenOpKaart
BRT-data (2021): deelkern, 15 inwoners

Oosthem
Categorie: AlleenOpKaart
BRT-data (2021): gehucht, 10 inwoners

De Stringen
Categorie: AlleenOpKaart
BRT-data (2021): recreatiekern, 0 inwoners
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>