i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (Súdwest-Fryslân 4)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Gemeente Súdwest-Fryslân
Plaatsen:
1 Abbega bze
1 Allingawier be
1 Arum bze
1 Blauwhuis bce
1 Boazum bze
1 Bolsward bwze
1 Breezanddijk n
1 Britswert bze
1 Burgwerd bze
1 Cornwerd be
1 Dearsum be
1 Dedgum be
1 Easterein be
1 Easterwierrum bze
1 Exmorra bze
1 Ferwoude be
1 Folsgare bze
1 Gaast be
1 Gaastmeer bze
1 Gauw bze
1 Goënga bze
1 Greonterp bze
1 Hartwerd be
1 Heeg bze
1 Hemelum be
1 Hichtum bze
1 Hidaard bze
2 Hieslum be
2 Hindeloopen bze
2 Hinnaard bze
2 Hommerts bze
2 Idsegahuizum be
2 Idzega w
2 Iens be
2 IJlst bnze
2 Indijk bwne
2 Itens bze
2 It Heidenskip bnze
2 Jutrijp be
2 Kimswerd be
2 Kornwerderzand bze
2 Koudum bze
2 Koufurderrige w
2 Kûbaard bfe
2 Loënga w
2 Lollum be
2 Longerhouw bze
2 Lytsewierrum bne
2 Makkum bze
2 Molkwerum be

2 Nijhuzum wze
2 Nijland bze
2 Offingawier be
2 Oosthem bze
3 Oppenhuizen be
3 Oudega bze
3 Parrega bze
3 Piaam be
3 Pingjum bze
3 Poppenwier be
3 Raerd bze
3 Reahûs bze
3 Rien be
3 Sandfirden bze
3 Scharnegoutum be
3 Schettens be
3 Schraard bze
3 Sibrandabuorren bze
3 Smallebrugge we
3 Sneek bze
3 Stavoren bze
3 Tersoal bze
3 Tirns bze
3 Tjalhuizum we
3 Tjerkwerd be
3 Uitwellingerga bze
3 Waaksens bze
3 Warns bze
3 Witmarsum bze
3 Wiuwert be
3 Wolsum be
4 Wommels bfze
4 Wons be
4 Workum be
4 Woudsend be
4 Westhem bze
4 Ypecolsga we
4 Ysbrechtum bze
4 Zurich be
Niet-erkende plaatsen:
4 Nijezijl be
4 Osingahuizen be
4 Arkum we
4 De Bieren w
4 De Kliuw we
4 De Pôle wn
4 Fiifhûs we
4 Flansum wn
4 Grauwe Kat w
4 Greate Wierrum w
4 Hidaardersyl w
4 Jeth w
4 Jousterp w
4 Klaeiterp w
4 Laaxum wze
4 Littenserbuorren w
4 Lytse Gaastmar we
4 Meilahuzen w
4 Pikesyl we
4 Scharl we
4 Skrok w
4 Spears w
4 Swarte Beien w
4 Trijehuzen w
4 Wolsumerketting we
4 Dijksterburen n

Zonder borden:
4 Aaksens
4 Abbegeasterketting n
4 Annabuorren
4 Atzeburen
4 Baarderbuorren
4 Baburen nz
4 Bovenburen
4 De Blokken
4 De Grits
4 Doniaburen
4 Draeisterhuzen n
4 Eemswoude
4 Engwier
4 Exmorrazijl
4 Fiskersbuorren n
4 Galamadammen
4 Gooium
4 Harkezijl
4 Hayum
4 Hemert n
4 Hoekens
4 Idserdaburen

4 Ingwert
4 It Fliet
4 Jonkershuizen
4 Jouswerd
4 Kampen
4 Kooihuizen
4 Koudehuizum
4 Kromwâl
4 Laad en Zaad
4 Lippenwâlde n
4 Lytshuzen n
4 Makkum
4 Marsherne
4 Monsamabuorren n
4 Nijbuorren
4 Nijekleaster
4 Remswerd
4 Rytseterp
4 Scharneburen
4 Schuilenburg nz
4 Sieswerd
4 Sjungadijk
4 Slyp
4 Spyk
4 Strand
4 Swaenwert
4 Tsjerkebuorren
4 Vierhuizen n
4 Viersprong
4 Wiske
4 Wonneburen
4 Yndyk

Alleen op kaarten:
Bernsterburen
De Hel
De Stringen
Feyteburen
Grotewierum
Klein Wieren
Kleine Wiske
Oosthem

Bovenstaande plaatsnamen linken naar de foto's: b = blauw kombord, w = wit bord, c = carnavalsbord, f = onofficieel bord, n = zonder kombord, z = stads- of dorpsgezicht, e = einde-kombord
De foto's zijn verdeeld over 4 pagina's. De paginanummers staan hierboven per plaats vermeld.

Andere pagina's:
  Súdwest-Fryslân 1
  Súdwest-Fryslân 2
  Súdwest-Fryslân 3


Súdwest-Fryslân 4


Wommels
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2036
Postcode8730 - 8731
BRT-gegevens 2023woonkern, 2245 inwoners
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00557wommels_b 1. (b) DSC00557wommels_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

wommelsdebanen0320 2. (f) wommelsdebanen0320
Foto gemaakt in mei 2012
De Banen

⇈top⇈

wommels0323 3. (z) wommels0323
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

IMG_0016wommels 4. (e) IMG_0016wommels
Foto gemaakt in juli 2013

⇈top⇈

Wons
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2326
Postcode8747
Alternatieve naamWûns
BRT-gegevens 2023woonkern, 215 inwoners
naam (Fries): Wûns
Externe linkPlaatsengids.nl

wonsIMGP9286 5. (b) wonsIMGP9286
Foto gemaakt in september 2008

⇈top⇈

P1040555wons 6. (e) P1040555wons
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Workum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer1965
Postcode8710 - 8711
Alternatieve naamWarkum
BRT-gegevens 2023woonkern, 4275 inwoners
naam (Fries): Warkum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08650workum_b 7. (b) DSC08650workum_b
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1040573warkum 8. (e) P1040573warkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Woudsend
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2426
Postcode8550 - 8551
Alternatieve naamWâldsein
BRT-gegevens 2023woonkern, 1350 inwoners
naam (Fries): Wâldsein
Externe linkPlaatsengids.nl

waldsein015 9. (b) waldsein015
Foto gemaakt in april 2009

⇈top⇈

P1040610woudsend 10. (e) P1040610woudsend
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Westhem
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2424
Postcode8616
Alternatieve naamWesthim
BRT-gegevens 2023woonkern, 35 inwoners
naam (Fries): Westhim
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC00105westhem_b 11. (b) DSC00105westhem_b
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈

westhem0054 12. (z) westhem0054
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

DSC00106westhem_e 13. (e) DSC00106westhem_e
Foto gemaakt in juli 2022

⇈top⇈

Ypecolsga
CategorieBagGehucht (officiële naam, gelijk aan plaatsnaam zonder bebouwde kom)
BAG-nummer2427
Postcode8554
Alternatieve naamYpekolsgea
BRT-gegevens 2023buurtschap, 65 inwoners
naam (Fries): Ypekolsgea
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC08272ypecolsga_w 14. (w) DSC08272ypecolsga_w
Foto gemaakt in maart 2020

⇈top⇈

P1060341ypekolsgea 15. (e) P1060341ypekolsgea
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Ysbrechtum
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer3592
Postcode8633
BRT-gegevens 2023woonkern, 625 inwoners
naam: IJsbrechtum
Externe linkPlaatsengids.nl

DSC02493ysbrechtum_b 16. (b) DSC02493ysbrechtum_b
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈

DSC02494ysbrechtum_z 17. (z) DSC02494ysbrechtum_z
Foto gemaakt in februari 2018

⇈top⇈

P1050093ysbrechtum 18. (e) P1050093ysbrechtum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Zurich
CategorieBagKom (officiële naam, gelijk aan bebouwde kom)
BAG-nummer2327
Postcode8751
Alternatieve naamSurch
BRT-gegevens 2023woonkern, 130 inwoners
naam (Fries): Surch
Externe linkPlaatsengids.nl

zurich8394 19. (b) zurich8394
Foto gemaakt in maart 2012

⇈top⇈

IMGP6831zurich 20. (e) IMGP6831zurich
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

Arkum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
hoort bij: Tjerkwerd

arkum020 21. (w) arkum020
Foto gemaakt in februari 2009

⇈top⇈

P1040581arkum 22. (e) P1040581arkum
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

De Bieren
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
hoort bij: Waaksens

debieren052 23. (w) debieren052
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

De Kliuw
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderHidaard
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: De Klieuw
hoort bij: Hidaard

DSC00563dekliuw_w 24. (w) DSC00563dekliuw_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00564dekliuw_e 25. (e) DSC00564dekliuw_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

De Pôle
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 30 inwoners
naam: De Polle
hoort bij: Scharnegoutum

depole3385 26. (w) depole3385
Foto gemaakt in mei 2011

⇈top⇈

depole3383 27. (n) depole3383
Foto gemaakt in mei 2011

Op dit bord wordt de Nederlandse naam nog gebruikt...

⇈top⇈

depolle5339 28. (n) depolle5339
Foto gemaakt in november 2009

Dit blijkt een andere De Pôlle ze zijn (met 2 keer L), in dezelfde gemeente.

⇈top⇈

Dijksterburen
CategorieWwijzers (alleen aangegeven op wegwijzers)
Valt onderKimswerd
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam (Fries): Dyksterbuorren
hoort bij: Kimswerd

dijksterburen4409 29. (n) dijksterburen4409
Foto gemaakt in juli 2011

⇈top⇈

Fiifhûs
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Vijfhuis
hoort bij: Wolsum

DSC00206fiifhus_w 30. (w) DSC00206fiifhus_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00207fiifhus_e 31. (e) DSC00207fiifhus_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Flansum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamFlânsum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Flânsum
hoort bij: Raerd

flansum067 32. (w) flansum067
Foto gemaakt in januari 2009

⇈top⇈

flansum065 33. (n) flansum065
Foto gemaakt in januari 2009

⇈top⇈

Grauwe Kat
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderArum
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
hoort bij: Arum

grauwekatIMGP6822 34. (w) grauwekatIMGP6822
Foto gemaakt in juni 2008

⇈top⇈

Greate Wierrum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam: Groot Wieren
naam (Fries): De Wierren
hoort bij: Tersoal
Externe linkPlaatsengids.nl

P1050801greatewierrum 35. (w) P1050801greatewierrum
Foto gemaakt in mei 2014

⇈top⇈

Hidaardersyl
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderHidaard
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Hidaarderzijl
hoort bij: Hidaard

hidaardersyl0328 36. (w) hidaardersyl0328
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

Jeth
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderBritswert
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Jet
hoort bij: Britswert

DSC03047jeth_w 37. (w) DSC03047jeth_w
Foto gemaakt in juni 2019

⇈top⇈

Jousterp
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
hoort bij: Tjerkwerd

jousterp4137 38. (w) jousterp4137
Foto gemaakt in juni 2011

Particulier bordje (?)

⇈top⇈

Klaeiterp
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderWiuwert
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Kleiterp
hoort bij: Wiuwert

klaeiterp031 39. (w) klaeiterp031
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Laaxum
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamLaaksum
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam (Fries): Laaksum
hoort bij: Warns

laaxum063 40. (w) laaxum063
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

laaxum062 41. (z) laaxum062
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1050053laaksum 42. (e) P1050053laaksum
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Littenserbuorren
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam: Westerlittens
hoort bij: Wommels

littenserbuorren051 43. (w) littenserbuorren051
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Lytse Gaastmar
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamKleine Gaastmeer
BRT-gegevens 2023gehucht, 25 inwoners
naam: Kleine Gaastmeer
hoort bij: Gaastmeer

DSC00573lytsegaastmar_w 44. (w) DSC00573lytsegaastmar_w
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

DSC00574lytsegaastmar_e 45. (e) DSC00574lytsegaastmar_e
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

Meilahuzen
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderEasterein
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Meilahuizen
hoort bij: Easterein

meilahuzen4304 46. (w) meilahuzen4304
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Nijezijl
CategorieExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats)
Alternatieve naamNijesyl
Valt onderOosthem
BRT-gegevens 2023woonkern, 70 inwoners
naam (Fries): Nijesyl
hoort bij: Oosthem

DSC00463nijezijl_b 47. (b) DSC00463nijezijl_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1050086nijesyl 48. (e) P1050086nijesyl
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Osingahuizen
CategorieExtraKom (bebouwde-komnaam, onderdeel van een andere officiële plaats)
Alternatieve naamOsingahuzen
Valt onderHeeg
BRT-gegevens 2023woonkern, 60 inwoners
naam (Fries): Osingahuzen
hoort bij: Heeg

DSC00578osingahuizen_b 49. (b) DSC00578osingahuizen_b
Foto gemaakt in maart 2019

⇈top⇈

P1040603osingahuizen 50. (e) P1040603osingahuizen
Foto gemaakt in maart 2014

⇈top⇈

Pikesyl
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam: Piekezijl
hoort bij: Abbega

DSC00201pikesyl_w 51. (w) DSC00201pikesyl_w
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

DSC00204pikesyl_e 52. (e) DSC00204pikesyl_e
Foto gemaakt in mei 2020

⇈top⇈

Scharl
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Alternatieve naamSkarl
BRT-gegevens 2023gehucht, 25 inwoners
naam (Fries): Skarl
hoort bij: Warns

scharl064 53. (w) scharl064
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

P1050056skarl 54. (e) P1050056skarl
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Skrok
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderEasterein
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam: Schrok
hoort bij: Easterein

skrok4305 55. (w) skrok4305
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Spears
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderSibrandabuorren
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Speers
hoort bij: Sibrandabuorren

spearsIMGP9560 56. (w) spearsIMGP9560
Foto gemaakt in september 2008

De geboorteplaats van Britney?

⇈top⇈

Swarte Beien
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderKûbaard
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam: Zwarte Beien
hoort bij: Kûbaard

swartebeien050 57. (w) swartebeien050
Foto gemaakt in maart 2009

⇈top⇈

Trijehuzen
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
Valt onderHidaard
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: Driehuizen
hoort bij: Hidaard

trijehuzenIMGP9798 58. (w) trijehuzenIMGP9798
Foto gemaakt in oktober 2008
Molen: Rispenserpoldermolen (Hidaard)

⇈top⇈

Wolsumerketting
CategorieGehucht (onofficiële plaatsnaam buiten de bebouwde kom)
BRT-gegevens 2023gehucht, 15 inwoners
hoort bij: Wolsum

wolsumerketting4296 59. (w) wolsumerketting4296
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

P1050080wolsumerketting 60. (e) P1050080wolsumerketting
Foto gemaakt in april 2014

⇈top⇈

Aaksens
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Abbegeasterketting
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Abbegaasterketting
hoort bij: Abbega
Externe linkPlaatsengids.nl

abbegeasterketting4299 61. (n) abbegeasterketting4299
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Annabuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam: Anneburen
hoort bij: Tirns
Externe linkPlaatsengids.nl

Atzeburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Atsebuorren
hoort bij: Hieslum
Externe linkPlaatsengids.nl

Baarderbuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Baarderburen
hoort bij: Arum
Externe linkPlaatsengids.nl

Baburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderTjerkwerd
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Beabuorren
hoort bij: Tjerkwerd

baburen050 62. (n) baburen050
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

baburen051 63. (z) baburen051
Foto gemaakt in mei 2009
Molen: Babuurstermolen (Tjerkwerd)

⇈top⇈

Bovenburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderKoudum
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

De Blokken
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
hoort bij: Pingjum
Externe linkPlaatsengids.nl

De Grits
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023deelkern, 0 inwoners
hoort bij: Kûbaard
Externe linkPlaatsengids.nl

Doniaburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Doanjebuorren
hoort bij: Ferwoude
Externe linkPlaatsengids.nl

Draeisterhuzen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderOosthem
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Draaisterhuizen
hoort bij: Oosthem

draeisterhuzen4292 64. (n) draeisterhuzen4292
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Eemswoude
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Ymswâlde
hoort bij: Tjerkwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

Engwier
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Ingwier
hoort bij: Makkum
Externe linkPlaatsengids.nl

Exmorrazijl
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Eksmoarstersyl
hoort bij: Exmorra
Externe linkPlaatsengids.nl

Fiskersbuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderGaastmeer
BRT-gegevens 2023deelkern, 5 inwoners
naam: Vissersburen
hoort bij: Gaastmeer

fiskersbuorren0044 65. (n) fiskersbuorren0044
Foto gemaakt in mei 2012

⇈top⇈

Galamadammen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 135 inwoners
hoort bij: Koudum
Externe linkPlaatsengids.nl

Gooium
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Goaium
hoort bij: Zurich
Externe linkPlaatsengids.nl

Harkezijl
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Harkesyl
hoort bij: Witmarsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Hayum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Haaium
hoort bij: Wons
Externe linkPlaatsengids.nl

Hemert
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderBurgwerd
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Hiemert
hoort bij: Burgwerd

hemert052 66. (n) hemert052
Foto gemaakt in mei 2009

⇈top⇈

Hoekens
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
hoort bij: Reahûs
Externe linkPlaatsengids.nl

Idserdaburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Idserdabuorren
hoort bij: Hieslum
Externe linkPlaatsengids.nl

Ingwert
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Engwird
hoort bij: Poppenwier
Externe linkPlaatsengids.nl

It Fliet
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Jonkershuizen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Jonkershuzen
hoort bij: Tjerkwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

Jouswerd
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam (Fries): Jouswert
hoort bij: Wolsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Kampen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderWitmarsum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam (Fries): De Kampen
hoort bij: Witmarsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Kooihuizen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Koaihuzen
hoort bij: Piaam
Externe linkPlaatsengids.nl

Koudehuizum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam (Fries): Kathuzum
hoort bij: Witmarsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Kromwâl
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderBritswert
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Laad en Zaad
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderBolsward en Wolsum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Laerd en Saerd
hoort bij: Bolsward
Externe linkPlaatsengids.nl

Lippenwâlde
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam: Lippenwoude
hoort bij: Hommerts

lippenwalde4291 67. (n) lippenwalde4291
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Lytshuzen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderHeeg
BRT-gegevens 2023buurtschap, 80 inwoners
naam: Lytshuizen
hoort bij: Heeg

lytshuzen4046 68. (n) lytshuzen4046
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Makkum
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderBoazum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
hoort bij: Boazum
Externe linkPlaatsengids.nl

Marsherne
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderPoppenwier
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Monsamabuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam: Montzamaburen
hoort bij: Hinnaard

monsamabuorren4306 69. (n) monsamabuorren4306
Foto gemaakt in augustus 2009

⇈top⇈

Nijbuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam: Nijeburen
hoort bij: Hemelum
Externe linkPlaatsengids.nl

Nijekleaster
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam: Nijeklooster
hoort bij: Scharnegoutum
Externe linkPlaatsengids.nl

Remswerd
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam (Fries): Remswert
hoort bij: Wolsum
Externe linkPlaatsengids.nl

Rytseterp
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Rijtseterp
hoort bij: Tjerkwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

Scharneburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam (Fries): Skarnebuorren
hoort bij: Ferwoude
Externe linkPlaatsengids.nl

Schuilenburg
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.

schuilenburg7564 70. (n) schuilenburg7564
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

schuilenburg7563 71. (z) schuilenburg7563
Foto gemaakt in januari 2012

⇈top⇈

Sieswerd
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderHichtum
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Sjungadijk
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Sjongedyk
hoort bij: Burgwerd
Externe linkPlaatsengids.nl

Slyp
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderReahûs
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Spyk
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderHinnaard
BRT-gegevens 2023Geen gegevens.
Externe linkPlaatsengids.nl

Strand
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 5 inwoners
naam (Fries): It Strân
hoort bij: Pingjum
Externe linkPlaatsengids.nl

Swaenwert
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 5 inwoners
naam: Swaanwerd
hoort bij: Wiuwert
Externe linkPlaatsengids.nl

Tsjerkebuorren
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam: Kerkeburen
hoort bij: Easterwierrum
Externe linkPlaatsengids.nl

Vierhuizen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderAllingawier
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam (Fries): Fjouwerhûs
hoort bij: Allingawier
Externe linkPlaatsengids.nl

allingawiervierhuizen4045 72. (n) allingawiervierhuizen4045
Foto gemaakt in augustus 2009

Aan de Vierhuizen staan 3 huizen.

⇈top⇈

Viersprong
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam (Fries): Sotterum
hoort bij: Schettens
Externe linkPlaatsengids.nl

Wiske
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderKoudum en Workum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: Grote Wiske
naam (Fries): Grutte Wiske
hoort bij: Koudum
Externe linkPlaatsengids.nl

Wonneburen
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam (Fries): Wonnebuorren
hoort bij: Ferwoude
Externe linkPlaatsengids.nl

Yndyk
CategorieGehuchtZonderBord (nergens officieel aangegeven)
Valt onderBoazum
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Indijk
hoort bij: Boazum
Externe linkPlaatsengids.nl

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-07-02) | Volgende pagina >>