i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - plaatsnamen (FR)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>

1. Barghiem
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam: Barghiem
naam (Fries): Barchhiem
hoort bij: Harkema

2. Dijkhuistertille
BRT-gegevens 2023gehucht, 5 inwoners
naam: Dijkhuistertille
naam (Fries): Dykhústertille
hoort bij: Buitenpost

3. Gerben Allesverlaat
BRT-gegevens 2023buurtschap, 20 inwoners
naam: Gerben Allesverlaat
naam (Fries): Gerben Allesforlaet
hoort bij: Gerkesklooster

4. Vierhuizen
BRT-gegevens 2023gehucht, 15 inwoners
naam: Vierhuizen
naam (Fries): Fjouwerhuzen
hoort bij: Harkema

5. Boornzwaag over de Wielen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Boornzwaag over de Wielen
naam (Fries): Boarnsweach oer de Wielen
hoort bij: Boornzwaag

6. De Rijlst
BRT-gegevens 2023buurtschap, 70 inwoners
naam: De Rijlst
naam (Fries): De Rylst
hoort bij: Sint Nicolaasga

7. Finkeburen
BRT-gegevens 2023gehucht, 50 inwoners
naam: Finkeburen
naam (Fries): Finkebuorren
hoort bij: Sint Nicolaasga

8. Hooibergen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam: Hooibergen
naam (Fries): Heaburgen
hoort bij: Nijemirdum

9. Kippenburg
BRT-gegevens 2023buurtschap, 0 inwoners
naam: Kippenburg
naam (Fries): Kippenburch
hoort bij: Oudemirdum

10. Onland
BRT-gegevens 2023buurtschap, 50 inwoners
naam: Onland
naam (Fries): Unlân
hoort bij: Rotsterhaule

11. Schouw
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Schouw
naam (Fries): De Skou
hoort bij: Oudemirdum

12. Vrisburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Vrisburen
naam (Fries): Frisbuorren
hoort bij: Harich

13. Westerend
BRT-gegevens 2023buurtschap, 80 inwoners
naam: Westerend
naam (Fries): Westerein
hoort bij: Harich

14. Voorrijp
BRT-gegevens 2023buurtschap, 40 inwoners
naam: Voorrijp
naam (Fries): Foarryp
hoort bij: Wijnaldum

15. Jubbega-Schurega
BRT-gegevens 2023buurtschap, 640 inwoners
naam: Jubbega-Schurega
naam (Fries): Jobbegea-Skuorregea
hoort bij: Jubbega

16. Sorremorre
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Sorremorre
naam (Fries): Soarremoarre
hoort bij: Nes

17. Tweede Sluis
BRT-gegevens 2023buurtschap, 90 inwoners
naam: Tweede Sluis
naam (Fries): Twadde Slûs
hoort bij: Oudehorne

18. Hofland
BRT-gegevens 2023buurtschap, 45 inwoners
naam: Hofland
naam (Fries): Hôflân
hoort bij: Grou

19. Midsburen
BRT-gegevens 2023gehucht, 50 inwoners
naam: Midsburen
naam (Fries): Midsbuorren
hoort bij: Warten

20. Vierhuis
BRT-gegevens 2023deelkern, 125 inwoners
naam: Vierhuis
naam (Fries): Fjouwerhûs
hoort bij: Leeuwarden

21. Wilaard
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Wilaard
naam (Fries): Wilaard
hoort bij: Friens

22. Bornwirdhuizen
BRT-gegevens 2023gehucht, 15 inwoners
naam: Bornwirdhuizen
naam (Fries): Boarnwerthuzen
hoort bij: Boarnwert

23. Boteburen
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Boteburen
naam (Fries): Boatebuorren
hoort bij: Blije

24. De Rijp
BRT-gegevens 2023buurtschap, 40 inwoners
naam: De Rijp
naam (Fries): De Ryp
hoort bij: Ferwert

25. Molenbuurt
BRT-gegevens 2023buurtschap, 60 inwoners
naam: Molenbuurt
naam (Fries): Mûnebuorren
hoort bij: Ingwierrum

26. Nieuwland
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam: Nieuwland
naam (Fries): Nijlân
hoort bij: Ingwierrum

27. Reidswal
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Reidswal
naam (Fries): Reidswâl
hoort bij: Mitselwier

28. Veldburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: Veldburen
naam (Fries): Fjildbuorren
hoort bij: Brantgum

29. Vijfhuizen
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Vijfhuizen
naam (Fries): Fiifhuzen
hoort bij: Hallum

30. Wie
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Wie
naam (Fries): Wie
hoort bij: Nes

31. Wijgeest
BRT-gegevens 2023deelkern, 135 inwoners
naam: Wijgeest
naam (Fries): De Wygeast
hoort bij: Aldwâld

32. Boekhorst
BRT-gegevens 2023buurtschap, 50 inwoners
naam: Boekhorst
hoort bij: Oosterwolde

33. Laagduurswoude
BRT-gegevens 2023buurtschap, 60 inwoners
naam: Laagduurswoude
hoort bij: Makkinga

34. Veneburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 40 inwoners
naam: Veneburen
hoort bij: Makkinga

35. Weperpolder
BRT-gegevens 2023buurtschap, 50 inwoners
naam: Weperpolder
hoort bij: Oosterwolde

36. Grootwijngaarden
BRT-gegevens 2023buurtschap, 50 inwoners
naam: Grootwijngaarden
naam (Fries): De Wyngaerden
hoort bij: Luxwoude

37. Haneburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 80 inwoners
naam: Haneburen
naam (Fries): Hoannebuorren
hoort bij: Lippenhuizen

38. Heidehuizen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 10 inwoners
naam: Heidehuizen
naam (Fries): Heidehuzen
hoort bij: Olterterp

39. Hemrikerverlaat
BRT-gegevens 2023buurtschap, 80 inwoners
naam: Hemrikerverlaat
naam (Fries): Himrikerfallaat
hoort bij: Hemrik

40. Kortezwaag
BRT-gegevens 2023deelkern, 200 inwoners
naam: Kortezwaag
naam (Fries): Koartsweagen
hoort bij: Gorredijk

41. Nieuwe Vaart
BRT-gegevens 2023buurtschap, 230 inwoners
naam: Nieuwe Vaart
naam (Fries): Nije Feart
hoort bij: Langezwaag

42. Oosterend
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Oosterend
naam (Fries): Easterein
hoort bij: Gorredijk

43. Sparjebird
BRT-gegevens 2023gehucht, 85 inwoners
naam: Sparjebird
naam (Fries): Sparjeburd
hoort bij: Hemrik

44. Ureterp aan de Vaart
BRT-gegevens 2023buurtschap, 320 inwoners
naam: Ureterp aan de Vaart
naam (Fries): Oerterp oan de Feart
hoort bij: Ureterp

45. Voorwerk
BRT-gegevens 2023buurtschap, 215 inwoners
naam: Voorwerk
naam (Fries): Foarwurk
hoort bij: Siegerswoude

46. Vosseburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 45 inwoners
naam: Vosseburen
naam (Fries): Foksebuorren
hoort bij: Lippenhuizen

47. Wijnjeterpverlaat
BRT-gegevens 2023buurtschap, 110 inwoners
naam: Wijnjeterpverlaat
naam (Fries): Weinterper Fallaat
hoort bij: Hemrik

48. De Kooi
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: De Kooi
naam (Fries): De Koai
hoort bij: Oudega

49. Egbertsgaasten
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Egbertsgaasten
naam (Fries): Eibertsgeasten
hoort bij: Nijega

50. Luchtenveld
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Luchtenveld
naam (Fries): Luchtenveld
hoort bij: Drachtstercompagnie

51. Opperburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 50 inwoners
naam: Opperburen
naam (Fries): Opperbuorren
hoort bij: Oudega

52. Siteburen
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Siteburen
naam (Fries): Sytebuorren
hoort bij: Oudega

53. Wieren
BRT-gegevens 2023buurtschap, 5 inwoners
naam: Wieren
naam (Fries): Wierren
hoort bij: Nijega

54. Bernsterburen
BRT-gegevens 2023buurtschap, 30 inwoners
naam: Bernsterburen
naam (Fries): Barnsterbuorren
hoort bij: Raerd

55. De Hel
BRT-gegevens 2023deelkern, 15 inwoners
naam: De Hel
naam (Fries): De Hel
hoort bij: It Heidenskip

56. De Stringen
BRT-gegevens 2023recreatiekern, 0 inwoners
naam: De Stringen
naam (Fries): De Stringen
hoort bij: Koudum

57. Feyteburen
BRT-gegevens 2023deelkern, 10 inwoners
naam: Feyteburen
naam (Fries): Feytebuorren
hoort bij: Westhem

58. Grotewierum
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Grotewierum
naam (Fries): Greate Wierrum
hoort bij: Lytsewierrum

59. Klein Wieren
BRT-gegevens 2023buurtschap, 15 inwoners
naam: Klein Wieren
naam (Fries): De Lytse Wierren
hoort bij: Tersoal

60. Kleine Wiske
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Kleine Wiske
naam (Fries): Lytse Wiske
hoort bij: Workum

61. Oosthem
BRT-gegevens 2023gehucht, 10 inwoners
naam: Oosthem
naam (Fries): Easthim
hoort bij: Witmarsum

62. Halfweg
BRT-gegevens 2023buurtschap, 60 inwoners
naam: Halfweg
hoort bij: West-Terschelling

63. Giekerkerhoek
BRT-gegevens 2023buurtschap, 45 inwoners
naam: Giekerkerhoek
naam (Fries): Gytsjerksterhoeke
hoort bij: Gytsjerk

64. Iniaheide
BRT-gegevens 2023buurtschap, 25 inwoners
naam: Iniaheide
naam (Fries): Iniaheide
hoort bij: Garyp

65. Zevenhuizen
BRT-gegevens 2023gehucht, 20 inwoners
naam: Zevenhuizen
naam (Fries): Sânhuzen
hoort bij: Aldtsjerk

66. Rode Dorp
BRT-gegevens 2023buurtschap, 45 inwoners
naam: Rode Dorp
hoort bij: Zandhuizen

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-04-30) | Volgende pagina >>